AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Čas bezcenný i vzácny

Čas ide stále jedným smerom, zhruba rovnako rýchlo. Doba je rýchla, zdá sa nám, že máme málo času. Chceli by sme stíhať viac. No ak si pozrieme, čo po celý deň robíte, ako svoj čas využívate, často s hrôzou objavíte neslýchané plytvanie. To je veľmi častý jav – veľa času minieme zle, zbytočne, neefektívne.

Často strácame čas na hlúposti. Bagatelizujeme. Povieme si „nič sa nestane ak tam skočím“. A odídete na návštevu o ktorej už vopred viete, že nebude ani príjemná, ani užitočná. Trebárs len zo slušnosti. Problémom je to, že plytvanie časom je plytvanie vlastným životom. Sám cítim, že pojem „plytvanie vlastným životom“ znie pateticky. No pozrime sa na to podrobnejšie.

Akú cenu má pre mňa táto chvíľa? Neviem. Asi to záleží od budúcnosti. No na prítomnosť je najlepšie pozerať sa proaktívne. (Proaktívne znamená že vyviniem iniciatívu, aktivitu aj keď nie som nútený.) Potom si položím otázku: čo táto chvíľa môže spraviť s mojou budúcnosťou?

Čas života je obmedzený. Ak máme pocit, že času je veľa, máme tendenciu plytvať ním. Robíme veci, ktoré by sme určite nerobili, keby sme poznali termín vlastnej smrti. Krutým príkladom sú ľudia, ktorí majú smrteľnú chorobu. V istej chvíli zistia, že im ostáva niekoľko mesiacov života. V tej chvíli sa im zmení pohľad na všetky veci. Na druhej strane však môžete mať šťastie a žiť ešte veľa rokov v zdraví. Aj potom vás môže zaujímať, čo práve teraz robíte.

  • To, čo robíte totiž môže byť pre vás prospešné do budúcnosti (napríklad študujete, alebo pripravujete nejaký projekt, alebo relaxujete po tréningu).
  • Ale to, čo robíte môže byť pre vašu budúcnosť aj nepodstatné (sledovanie televízora, klebetenie so susedkou).

Z týchto dôvodov je výhodné, ak čo najviac času venujete niečomu, čo bude pre vašu budúcnosť prospešné. A teraz príde to najdôležitejšie, čo by som vám chcel odporúčať – nájdite si svoje životné priority.

3 zásady pri skúmaní reči tela

Ako sa budete postupne zoznamovať s rôznymi znakmi reči tela, bude vás to lákať ihneď to preniesť do praxe. Poviete si, že

Čítajte ďalej...

Hrajte rolu človeka, akým chcete byť

Nezaškodí, ak si skúsite občas zahrať aj „divadlo“. Nemusí to byť na verejnosti. Môžete byť pri tom úplne sami. Pokúste sa už

Čítajte ďalej...

Motivácia

Veľa ľudí hľadá motiváciu. Napríklad ja sa zaoberám aj chudnutím a nie raz sa ma ľudia pýtajú, ako sa majú motivovať. Či

Čítajte ďalej...

Motiváciu určuje aj chémia v mozgu

Miera túžby a odhodlania s akým sa pustíte do cieľa je však určená aj chemicky. Pri nerovnováhe látok zvaných monoamíny (dopamín, serotonín,

Čítajte ďalej...

Budete takí, ako sa správate väčšinu času

Príklad. Boli časy, keď som pravidelne počúval poludňajšie správy v rádiu. Denne. Mal som pocit, že „som pri tom“, že sledujem dianie

Čítajte ďalej...

Ako nezabúdať na svoje ciele?

Dosiahnuť zmenu je nepohodlné. Musíte často myslieť na to, čo chcete dosiahnuť, namiesto zábavy musíte na sebe pracovať. Nuž a ak je

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.