AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Ako vnímate úspech?

Za úspech považujem stav, keď je človek spokojný a vie prečo. Pocit spokojnosti však musí byť aspoň trocha v súlade s minulosťou aj budúcnosťou. Môžem byť spokojný pri pozeraní detektívky. Dve hodiny relaxovať vo vani v horúcej vode. Ak som však nezamestnaný, spokojnosť možno nie je celkom namieste – rozumnejšie by bolo podstúpiť námahu a niečo sa učiť, alebo hľadať si spôsob obživy. Môžem byť spokojný pri jedení torty, ak som štíhly a zdravý človek. Pokiaľ však mám nadváhu, koledujem si tak o veľkú nespokojnosť v budúcnosti.

Úspešnosť je teda potrebné posudzovať vždy v súvislostiach, podobne ako zdravie. Dokonca by som všeobecne uznávanú definíciu zdravia považoval za synonymum úspechu.

Zdravie je stav úplnej telesnej, psychickej a sociálnej pohody. Stručnejšie sa to dá popísať troma slovami: biopsychosociálna rovnováha organizmu.

Ak v živote pociťujete takúto rovnováhu, je to vynikajúci stav. Žiaľ, väčšina ľudí dnes nežije vyvážene. Niekto má veľký úspech v práci, veľa peňazí, ale nemá rodinu a tak sa necíti spokojný. Iný má výborne fungujúcu rodinu, ale nevie ju zabezpečiť finančne. Ďalší je úspešný finančne, ale je obézny. Nie je dobré sústrediť sa len na jednu oblasť a ostatné ignorovať.

Za úspech ďalej považujem nielen konečný výsledok snaženia, ale aj cestu k nemu. Ak čítam knihu, je to príjemné, aj keď som ešte len na začiatku. Nejde len o to dočítať. V nehmotných statkoch je to prirodzené. Pokiaľ je však cieľom úspechu túžba dosiahnuť nejakú vec, často jej dosiahnutie znamená koniec radosti. Potom môže byť príjemnejší stav, keď sa ešte len tešíte. Napríklad v lete sa chystáte na dovolenku a pol roka si môžete užívať radosť z toho, že sa tam chystáte.

A teraz sa pozrime na zdanlivo nezmyselný úspech – ak sa niekto začne cítiť byť úspešným, hoc v skutočnosti zatiaľ úspešným nie je. Aj to je veľký úspech! To nie je hra so slovíčkami, ani návod na to, ako sa dostať do blázinca.

  • Ak sa považujete za úspešných, máte šancu byť úspešnejší, pretože si veríte a pustíte sa do nových cieľov.
  • Ak sa považujete za neúspešných, je prakticky isté, že neuspejete, lebo ani neskúsite uspieť.

Ak sa vám vďaka motivačným knihám, či seminárom podarí zvýšiť si sebavedomie, sebahodnotenie a celkový pocit úspešnosti, máte veľkú šancu, že vás to môže posunúť ďalej.

Príprava hlavy na prvotriedny výkon

Už v článku Kondícia tela a mysle som písal, že „hlavu“ si viete sami nastaviť. Mozog je tak trocha počítač. A viete, čo sa dá s počítačom

Čítajte ďalej...

Šťastie

Poďme sa teraz chvíľu hrať so slovom šťastie. Označujeme ním cieľový pocit, po akom všetci túžime, ale aj náhodu, ktorá môže tento

Čítajte ďalej...

Zóna pohodlia

Zóna pohodlia (niekedy sa označuje aj ako komfortná zóna) je okruh vecí, ktoré v živote zvyčajne robievate. V skutočnosti nemusia byť pre

Čítajte ďalej...

Neskúmajte problém, hľadajte riešenie

Pokračujme v porovnávaní myslenia úspešných a neúspešných ľudí. Neúspešní si nevedia predstaviť iný zdroj peňazí, ako vlastnú prácu. Ak chcú viac peňazí,

Čítajte ďalej...

Výber vhodných afirmácií

Keď už máte spísané svoje postoje, ktoré vám bránia dosiahnuť to, čo by ste chceli, je čas vybrať k nim tú najvhodnejšiu

Čítajte ďalej...

80 : 20 = Paretovo pravidlo

Skúste si svoj život podrobiť rýchlej analýze. Využite na to Paretovo pravidlo. Ide o pravidlo 80 ku 20. Platí univerzálne na väčšinu

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.