AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Kde vziať čas na štúdium?

Chcete študovať a nemáte čas? Stačí, ak si spravíte rýchly prehľad, kde častejšie zvyknete tráviť čas a nič pritom sústredene nerobíte. A už to ide. Auto, električka, vlak, pri státí v rade, u lekára, na tréningu, pri sprchovaní, počas varenia, upratovania, na výlete. Pri mnohých z týchto činností sa dá naberať veľa informácií.

  • Čítať sa dá pri chôdzi, u lekára, v rade, v električke.
  • Tam, kde sa čítať nedá, môžete počúvať. Počúvajte zvukové knihy, je ich veľa. Na prechádzkach, pri varení, upratovaní, ceste v aute.

Ak viete aspoň čiastočne anglicky, zvukových kníh nájdete obrovské množstvo na všetky možné témy. Ich počúvaním si zlepšíte aj cudzí jazyk. Aj v našej reči sa dá zohnať vcelku solídny balík načítaných kníh. Od beletrie až po rôzne motivačné a vzdelávacie programy. Stačí hľadať.

Tip: Niektoré spoločnosti multi level marketingu majú svoje vlastné školiace systémy, často založené práve na zvukových nahrávkach. Mnoho materiálov sa síce zaoberá špecifikami tohto-ktorého biznisu, ale bývajú tam aj programy na osobný rozvoj.

Tip: V počítači sa dá existujúca kniha zdigitalizovať z papierovej verzie na čítaný text. Je to síce práca na pár hodín pre pokročilého, ale výsledok môžete potom dať automatizovane načítať niektorému programu na prevod písaného textu do hovoreného slova v MP3. Príkladom je Voice Reader, alebo programy pre prácu s PC pre nevidomých. V súčasnosti (rok 2009) kvalita zvuku čítania nie je vysoká. Z hlasu počuť, že je umelý. Ale už je to počúvateľné.

Tip: Dajte si knihu načítať niekým zo známych a máte svoju nahrávku. Kopa študentov chodí upratovať za pár eur na hodinu. Ponúknite im rovnakú cenu za načítanie knihy na diktafón, alebo priamo do počítača v MP3. Je to možno 10 hodín práce a môžete počúvať to, čo potrebujete.

Mne osobne sa počúvanie vzdelávacích materiálov veľmi osvedčilo, preto ho takto zdôrazňujem. Každý deň môžem počúvať najmenej hodinu – pri chôdzi, pri tréningu, v meste.

Väčšina ľudí takmer vôbec nečíta, nevzdelávajú sa. Svoj čas plytvajú čítaním bulvárnych novín, sledovaním televízie, počúvaním rádia, klebetami. Ak vy budete namiesto toho čítať alebo počúvať knihy, v priebehu niekoľkých mesiacov sa dostanete do inej ligy. Získate konkurenčnú výhodu v živote, v práci. Zvážte či cez víkend nenavštívite nejaké biznisové školenie. Aj u nás na Slovensku sa dajú navštíviť mimoriadne kvalitné semináre a tréningy zamerané na biznis, podnikanie, sebarozvoj, komunikáciu. Radím vám, tomu venujte viac pozornosti, ako správam!

Bezvýznamné a neponáhľajúce

Ak uprednostňujete veci bezvýznamné a pritom neponáhľajúce, tak to nie je rozumné. Venovať sa zbytočnostiam je nezodpovedné. Ak človek nedokáže rozlíšiť dôležité

Čítajte ďalej...

Hlupák v informačnej dobe

Kto nevie, nie je potrebný. Ak neviete, môžete sa uchádzať len o podradné práce. O práce, ktoré čoraz častejšie vedia spraviť stroje

Čítajte ďalej...

Ako dosahovať ciele

Už sme si povedali, že úspech znamená splniť nejaký konkrétny cieľ. Takže, ak niekto uvažujete o tom, ako byť úspešný, musí mať

Čítajte ďalej...

Ako zvládate zmeny?

Ak ste doteraz patrili medzi menej úspešných, asi uvažujete o zmene. Potom sa musíte vopred pripraviť na odpor. Nielen ten, ktorý príde

Čítajte ďalej...

Plánovanie

Všimnite si: do plánovačov si často dávame úlohy ktoré sme dostali od iných. Potom nám nemusí zostať voľný čas na to, aby

Čítajte ďalej...

Rozdeľte si veľké úlohy

Už ste boli na nejakej väčšej túre v Tatrách? Stojíte celkom dolu a pozeráte sa na vysokú horu pred sebou. Niekoľko kilometrov

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.