AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Témy rozhovorov

Nezaškodí občas sledovať, čo je predmetom vašich rozhovorov.

  • Neúspešní ľudia sa najčastejšie bavia o iných ľuďoch. Skúmajú čo nové má sused, čo povedal nejaký politik v diskusii, prečo sa známa herečka nevydá za iného herca. Skúmajú, ako sa darilo futbalovému mužstvu. Zaoberajú sa aktuálnymi udalosťami z médií a žijú nimi. Nadávajú na spoločenské zriadenie, vládu, sociálny systém, boháčov, susedov, hercov. Veľa času minú na skúmanie vecí, ktoré nemôžu nijako ovplyvniť a to im dáva pocit bezmocnosti.
  • Úspešní ľudia sa však často bavia v abstraktnejších pojmoch. Často sa rozprávajú o svojich nápadoch a hľadajú stratégie, ako ich realizovať. Nahlas snívajú a potom skúmajú, ako by sa tieto sny dali splniť. Zaoberajú sa najmä tým, čo sami môžu priamo ovplyvniť. Skúmajú, ako by mohli využiť dnešný deň na to, aby zajtra dosiahli lepšie výsledky. To im prináša výsledky a z nich vyplývajúci pocit úspechu, sily, schopností.

Rozdiel teda nie je v ľuďoch, ale v myšlienkach, ktorým venujú svoju pozornosť po väčšinu času. Je možné, že doteraz ste sa často venovali veciam, ktoré nemôžete nijako ovplyvniť. Ak si to uvedomíte, môžete prestať strácať čas riešením nepodstatných banalít. Viem, niektoré veci nie sú ani nepodstatné, ani banality. Ale ak ich vy nemôžete ovplyvniť, nepúšťajte ich vôbec do svojej hlavy. Nový daňový systém, výroky politikov, tragédie, ekologické problémy… To všetko si pýta vašu pozornosť. Ale vaša pozornosť to nezmení. Určite nie, ak to budete sledovať cez sklo televíznej obrazovky. Neinvestujte svoju pozornosť problémom, ktorých riešenie nemáte v rukách!

Ak však zistíte, že určitý problém máte a môžete ho riešiť, potom sa do veci naplno vložte.

Programovanie osobnosti

Predstavte si niekoho, koho uznávate. Niekoho, kto sa správa rovnako, ako by ste vy chceli pôsobiť na druhých. Predstavujte si, ako ten

Čítajte ďalej...

Cieľ verzus efekt

Často si ľudia kladú za cieľ kategórie, ako šťastie, radosť, zdravie, peniaze. Chcem byť bohatý. Chcem byť v živote spokojný. Chcem byť

Čítajte ďalej...

Je info-marketing cesta k miliónom?

Už ste sa s tým určite aspoň raz stretli. Niekto vám pošle e-mail, alebo sa pred vami objaví internetová stránka. Je to

Čítajte ďalej...

Televízor žerie čas

Koľko hodín sledujete TV za rok? Pretože štatistiky sú v tomto smere dosť tvrdé. Väčšina ľudí pozerá televízor denne, často niekoľko hodín.

Čítajte ďalej...

Proměna

Kniha Proměna autorov Chip a Dan Heath patrí k tomu najlepšiemu, čo si môžete v súčasnosti prečítať. Zaoberá sa témou zo všetkých

Čítajte ďalej...

Ako sa rozhodovať?

Ak zvažujete, či sa niečomu máte venovať, posúďte následky. Stačí, ak si predtým než začnete niečo robiť položíte prostú otázku: ako táto

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.