AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Gramotnosť

Väčšinou v neznalosti. Nekvalifikovaný človek má málo informácií, málo znalostí. Nevidí iné možnosti, len tie najjednoduchšie. Má veľa problémov, ale nevie ich riešiť. A ak sa nedovzdelá, ani ich nebude vedieť riešiť. Nejde o nedostatok IQ. Ide o nedostatok civilizačnej gramotnosti. Na škole nás naučia čítať, písať, počítať. Nabifľujeme sa pár vecí a šup do života. Zostávame však často úplne negramotní v iných oblastiach. Tie sú pre život dôležitejšie, než dobré vysvedčenie. Aj preto sú úspešnými podnikateľmi neraz tí, čo v škole neprospievali na jednotky.

Skúste si v duchu odpovedať, či a nakoľko ste gramotní v oblasti zvanej civilizačná gramotnosť. Pár príkladov oblastí, v ktorých sa pri živote v civilizácii oplatí mať prehľad:

 • Finančná gramotnosť – ako sa postarať o svoje financie, zaistenie seba a rodiny do budúcnosti, ako netrieť biedu, ako nenaletieť rafinovaným marketingovým trikom.
 • Inštitucionálna gramotnosť – schopnosť konať s úradmi, vedieť si vyplniť žiadosť, daňové priznanie, vybavovať agendu s poisťovňou a podobne.
 • Pohybová gramotnosť – schopnosť pracovať s vlastným telom, športovať, ovládať správne držanie tela. Pohyb zlepšuje kondíciu, sebavedomie. Šport zlepšuje fungovanie tela i mysle, je prevenciou mnohých civilizačných ochorení.
 • Sociálna alebo emocionálna gramotnosť – schopnosť úspešne zvládať medziľudskú komunikáciu, túžby. Bez ťažkostí vychádzať s ľuďmi, aj konfliktnými. Nepodľahnúť manipulatívnym technikám niektorých ľudí.
 • Počítačová, digitálna gramotnosť – ovládať základnú prácu s počítačmi a digitálnymi prístrojmi ako mobily, prehrávače, hodinky. Digitálne sa ovláda čoraz viac prístrojov, takže je dobré vedieť aspoň základy.
 • Internetová gramotnosť – vedieť rýchlo nájsť čo treba, pracovať efektívne s e-mailom, webom, nestrácať čas jalovou komunikáciou v rôznych on-line komunitách.
 • Mediálna gramotnosť – schopnosť správne používať masovokomunikačné prostriedky ako televízia, rozhlas, denná tlač. Vedieť odlíšiť reklamu od filmu, bulvárne hlúposti od dôležitej informácie, neinvestovať všetok voľný čas do sledovania televízora. Nepodľahnúť manipulácii reklamy a médií, nenechať sa preťažiť balastnými informáciami.
 • Kartografická gramotnosť – vedieť sa zorientovať v mapách, plánoch, nestratiť sa v meste, alebo pri turistike.
 • Ekologická gramotnosť – pochopiť vzťahy, súvislosti a spoluzodpovednosť.
 • Kultúrna gramotnosť – vnímať kultúrne hodnoty, prípadne ich aj tvoriť.
 • Pracovná gramotnosť – vedieť si nájsť zamestnanie, podnikanie, vystupovať správne v rámci pracovného kolektívu, odolnosť voči stresu.
 • Zdravotná gramotnosť – vedieť, čo zdravie upevní, čomu sa vyhýbať, kde sa poradiť, robiť aktívne prevenciu, nenaletieť šarlatánom.

Podobne by sa za gramotnosť dali označiť aj iné oblasti života. Napríklad v meste by sa hodila paneláková gramotnosť – ako žiť v paneláku, ako sa správať k susedom… A podobne. Je toho veľa, čo treba vedieť, aby sa človek zorientoval v súčasnom svete. V škole sa to nenaučíte. V našej ére sa veci menia príliš rýchlo. Tak rýchlo, že škola nás učí veci, ktoré platili pred desiatkami rokov. Ak chcete uspieť v živote, je čas stále sa dovzdelávať v oblastiach, ktoré potrebujete ovládať.

Človek, ktorý nemá objektívny problém s inteligenciou, mal by sústavne čítať, vzdelávať sa. Vzdelávaním sa dá IQ zvýšiť. Čím viac bude náš pomocný robotník zo skladu vedieť, tým viac možností uvidí. Ak viac toho istého neprinesie zmenu kvality, musíme začať robiť niečo celkom iné.

Budem to opakovať častejšie. Nedá sa robiť to isté čo sme robili vždy a očakávať iný výsledok, než vždy bol. Viem, je to logická vec, ale v živote sa tým málokto riadi. Ľudia majú tendenciu zotrvávať v „starých koľajách“ a aj keď sú nespokojní, nič nezmenia. Často preto, lebo nevedia kde začať, ako riešiť svoju aktuálnu nespokojnosť. Pokračujme teda v našom príklade, ako by mohol náš pomocný robotník získať viac peňazí.

Človek s malým rozhľadom sa často s odpoveďou dostane „logicky“ priamo ku lotériám. Chce zarobiť veľa peňazí, no nevie si predstaviť nič, čo by v tej veci mohol vykonať. Potom ide okolo reklamy na lotériu a povie si: čo ak? A skúsi šťastie.

Neúspešní ľudia neplánujú

Neuvažujú o svojich cieľoch. Svoj čas a pozornosť venujú cudzím ľuďom. Majú výborný prehľad o úspechoch iných. Povedia vám mená hokejistov a

Čítajte ďalej...

Nohy – najúprimnejší prejav reči tela

To, čo hovoria nohy sa väčšinou dá brať ako pravda. Ak vám niekto hovorí že sa s vami skvele cíti, ale jeho

Čítajte ďalej...

Pozor na pohodlie. Ohrozuje vás!

Možno pri čítaní tejto knihy dostanete chuť vo svojom živote niečo zmeniť, zlepšiť. No chcieť nestačí. Ak o tom len snívate, už

Čítajte ďalej...

Literatúra, ďalšie zdroje

V tejto časti som zhromaždil niekoľko titulov kníh, zvukových a video relácií v slovenskom a českom jazyku. Sú z rôznych oblastí. Ak

Čítajte ďalej...

Sporenie

Pokračujme v téme, ako mať viac peňazí. Presuňme sa teraz do sveta lakomcov, držgrošov, škrobov, žgrlošov, skupáňov, mamonárov, hrabivcov a škrečkov. Áno,

Čítajte ďalej...

Začnete šetriť už dnes?

Možno si vravíte, že by ste si aj šetrili nejaké peniaze, ale na sporenie vám nezostáva na konci mesiaca už ani euro.

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

 • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
 • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
 • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.