AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Naučený strach

Okrem pohodlia nás od dosiahnutia úspechu často delí aj takzvaný naučený strach. Ide o to, že človek niečo skúsi a ak sa to nepodarí na prvý pokus, alebo niekoľko málo pokusov, naučí sa, že to nejde a viac to už potom neskúša. Neúspech znižuje ďalšiu motiváciu. Ak človek párkrát neuspeje, zvyčajne sa vzdá ďalších pokusov. Povie si, že to nie je dosiahnuteľné.

Úlohy a ciele sú akýmsi filtrom, cez ktorý prejdú len vytrvalí ľudia. Úspešní sú ochotní skúšať uspieť aj po niekoľkých neúspešných pokusoch.

Klasickým príkladom naučeného strachu môže byť vzťah starších ľudí k počítačom. Zvládnutie počítača je dnes jednoduché – päťročné dieťa ho s prehľadom vie ovládať. Jeho 65-ročná stará mama však už za svojho života mnohokrát zažila, ako sa kazili nové televízory, rádiá. Počítač je nová vec a ona sa ho bojí čo i len dotknúť. Neverí si. Je to naučený strach. Bojí sa chytiť myš, aby niečo nepokazila. Navyše je netrpezlivá skúmať niečo nové. Ak sa to nedá vysvetliť pár vetami, je to pre ňu nepohodlné, pretože si nevie predstaviť, aká odmena by ju čakala, keby mohla byť napríklad na internete. A tak sa vopred vzdá skúsiť niečo také jednoduché, že to inak zvláda jej vnúča…

Pohodlie verzus aktivita

Celé roky som túžil po úplnom pohodlí. Dnes začínam tušiť, že pohodlie je zabijak. Zabíja v prenesenom i skutočnom význame slova. V

Čítajte ďalej...

Multitasking znižuje IQ výsledku

Slovo multitasking sa v angličtine používa na označenie spracovávania viacerých úloh naraz. Počítače, napríklad, kedysi pracovali tak, že mohli naraz vykonávať len jedinú

Čítajte ďalej...

Čo považujeme za úspech?

Človek môže za úspech považovať všeličo a časom sa táto predstava mení. V detstve chceme byť ideálni. Máme ideálne predstavy o povolaniach,

Čítajte ďalej...

Keď vy rastiete a vaši kamaráti nie

Ľudia sa zvyknú spolčovať so seberovnými. Vy priťahujete takých, ako ste vy sami. A vás priťahujú takí, ako ste vy. Začali ste

Čítajte ďalej...

V džungli víťazí najsilnejší

A najsilnejší nemusí znamenať len silu. Môže to byť šikovnosť, rýchlosť, múdrosť, informovanosť... Žijeme v kapitalizme. To je spoločenské zriadenie, ktoré sa

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.