AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Naučený strach

Okrem pohodlia nás od dosiahnutia úspechu často delí aj takzvaný naučený strach. Ide o to, že človek niečo skúsi a ak sa to nepodarí na prvý pokus, alebo niekoľko málo pokusov, naučí sa, že to nejde a viac to už potom neskúša. Neúspech znižuje ďalšiu motiváciu. Ak človek párkrát neuspeje, zvyčajne sa vzdá ďalších pokusov. Povie si, že to nie je dosiahnuteľné.

Úlohy a ciele sú akýmsi filtrom, cez ktorý prejdú len vytrvalí ľudia. Úspešní sú ochotní skúšať uspieť aj po niekoľkých neúspešných pokusoch.

Klasickým príkladom naučeného strachu môže byť vzťah starších ľudí k počítačom. Zvládnutie počítača je dnes jednoduché – päťročné dieťa ho s prehľadom vie ovládať. Jeho 65-ročná stará mama však už za svojho života mnohokrát zažila, ako sa kazili nové televízory, rádiá. Počítač je nová vec a ona sa ho bojí čo i len dotknúť. Neverí si. Je to naučený strach. Bojí sa chytiť myš, aby niečo nepokazila. Navyše je netrpezlivá skúmať niečo nové. Ak sa to nedá vysvetliť pár vetami, je to pre ňu nepohodlné, pretože si nevie predstaviť, aká odmena by ju čakala, keby mohla byť napríklad na internete. A tak sa vopred vzdá skúsiť niečo také jednoduché, že to inak zvláda jej vnúča…

Ako zistiť nepohodu z reči tela

Pri skúmaní prejavov neverbálnej komunikácie má veľký význam schopnosť rozoznať nepokoj, nepohodu či nespokojnosť. Kým totiž beží "normálny" rozhovor, nie je veľmi

Čítajte ďalej...

Problémy, ktoré si vlečieme z minulosti

Predstavte si, že by ste posledných 10 rokov života mohli začať žiť celkom odznova. Čo by ste s dnešnými vedomosťami robili inak?

Čítajte ďalej...

Kam sa stráca náš čas?

Stane sa vám občas, že celý deň pracujete a nič poriadne nespravíte? Pokiaľ ste v blízkosti počítača, mám pre vás dva tipy,

Čítajte ďalej...

Restart

Kniha Restart, ktorú napísali Jason Fried a David Heinemeier Hansson patrí k tomu lepšiemu, čo sa oplatí prečítať. Pokiaľ sa venujete podnikaniu,

Čítajte ďalej...

Ako identifikovať prokrastináciu

Prokrastináciu si často ani neuvedomíme. Možno takáto veta vyzerá ako nezmysel. Ale z vlastnej skúsenosti viem, ako zákerne sa vie mozog postarať

Čítajte ďalej...

Ak chcete uspieť, musíte sa odlíšiť

Samozrejme, začnime tým, čo vlastne považujeme za úspech. Ak to je bežný život v spoločnosti milých ľudí, potom je možné, že sa

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.