Telo v neverbálnej komunikácii

Seriál o reči tela sa dnes dostane k podstate – k telu. Pozrieme sa na to, čo vieme zistiť z rôznych polôh trupu. Nohám a rukám sa teda venovať nebudeme.

Vo vnútri tela sú životne dôležité orgány, ktoré si pre prežitie musíme chrániť. Snaha o ochranu teda bude pre nás veľmi čitateľným signálom. Či už pôjde o rôzne úklony, odklony, alebo "čelom vzad", budete vedieť ľahko povedať, kde daný človek nechce byť. Alebo od čoho sa chce aspoň mechanicky izolovať.

Najzraniteľnejšia časť tela je predná – najmä kvôli brušnej dutine, ktorá nemá takmer žiadnu ochranu, iba málo pevné svalstvo a kožu.

Od čoho sa odkláňame, to nechceme a naopak

Predstavte si situáciu, kedy v električke vstúpi bezdomovec. Tí, čo môžu sa v krátkom čase presunú na inú stranu električky. (Výhodnejšie je dopredu, nielen kvôli smeru pohybu vzduchu, ale v prípade problémov sa dá dojednať pomoc od šoféra). Ale čo tí, ktorí sedia, ale nechce sa im vstať? Zaručene sa aspoň telami odsunú a to

  • do boku čím ďalej od toho, čo sa im nepáči
  • dopredu, alebo dozadu, ak to ešte viac predĺži vzdialenosť.

Asi si to viete predstaviť :-)

Ak teda začnete sledovať, že niekoho telo sa začalo nejako "krútiť", môže to byť signál snahy odkloniť sa od niečoho, čo mu je nepríjemné.

Predstaviť si to môžete na príklade s otočnou stoličkou.

  • Ak ste niekomu príjemný, bude telo priamo smerovať na vás, žiadne prekážky (ruky, predmety) medzi vami nebudú. Keby boli, budú odstránené.
  • Ak ste nesympatický, tak sa dotyčný – prežeňme to – otočí k vám takmer chrbtom. Jediné, čo na vás občas "namieri" bude tvár.
  • V prípade, že to situácia umožní, tak ak vidíme niečo nepríjemné, spravíme čelom vzad a ideme preč.

Naopak sa teda dajú čítať aj sympatie. Ak niekoho máte radi, "vystavíte" sa mu prednou časťou tela a ešte aj roztiahnete ruky. Nehrozí útok, radi si niečo alebo niekoho príjemného pritúlite k telu. Nemusíme sa chrániť.

Pozície v skupinkách

V našej spoločnosti sa zas s blízkymi príliš často neobjímame. No napriek tomu naše telá budú mať tendenciu byť blízko seba. Ak niekoho máte radi, alebo sa s ním dobre cítite, prisadnete si k nemu. Môžu tak vzniknúť partie ľudí, ktorí sú spolu radi.

Obranné pozície pre telo

Vráťme sa ešte k tomu, keď sa cítime ohrození, alebo keď sme pri niečom, čo sa nám nepáči. Niekedy sa nedá odísť – šéf nadáva, ale nie je vhodné zmiznúť. Ak sa nedá nakloniť ani odísť tak sa skrížia ruky, alebo dáme medzi seba veci. Rupsak pred seba. Alebo aktovka na kolenách.

Tieto predmety či ruky slúžia ako bariéra, ako obranná pozícia, ktorá chráni telo.

Tieto izolačné prvky môžu počas rozhovrou vznikať pomaly a nenápadne. No ak si ich všimnete, berte ich vážne.

Napríklad počas obchodného rozhovoru to sprvu vyzerá nádenje. No za chvíľu si všimnete, že zákazník sa už ku vám nenakláňa, ale oprel sa o operadlo. To môže byť znak, že má zlé sedenie, ale aj to, že mu vaša prezentácia nesedí. Ak si neskôr všimnete, že má založené ruky pred sebou, už je to dosť jasné. Neskôr sa môže ešte pozerať na vás, ale so založenými rukami už telo mierne odkláňa. Možno má v lone váš katalóg ako bariéru. Tu už nemá veľmi zmysel pokračovať v obchodnej prezentácii. Ten človek chce ísť preč. Nič mu nepredáte.

Predklon

Predklon v mnohých kultúrach znamená zhruba to isté – vyjadrenie úcty, poďakovanie. Prípadne ako gesto podriadenosti autorite.

Je dobré o tom vedieť. Ak sa chcete s niekým rozlúčiť s poďakovaním a ste mu za niečo vďační, dosť pravdepodobne sa pritom budete ešte aj ukláňať. Je to aj znak ´klasického vychovania, vidíme to asi skôr u staršej generácie.

Na záver tip pre prednášajúcich

Pokiaľ máte prednášku, je výhodné neskrývať sa za rečníckym pultom. Viem, že často je na rečníckom pulte inštalovaný mikrofón a potom to môže byť problém. No ak je možné vyžiadať si mikrofón do ruky (lepšie náhlavový mikrofón, alebo "kravatový" mikrofón) vždy to spravte.

Poslucháči ocenia, že sa ich nebojíte. Ak uvidia celé telo bez bariér, budú vás vidieť ako sebavedomého a skúseného rečníka. Lepšie prijnú taký prejav. Ostatne stačí vidieť jednu konferenciu a je jasno. Za kecpultom sa skrývajú roztrasení neboráci, ktorí svoju prednášku dokonca čítajú. (Áno, aj ja som sa už v minulosti dopustil tejto šialenosti!). Suverénni prednášajúci vždy hovoria pred pultom. Často vedia hovoriť tak hlasno, že mikrofón ani nie je treba.

Telo v neverbálnej komunikácii teda predstavuje akýsi indikátor afinity. (Afinita = blízkosť, príbuznosť, zlučiteľnosť, priťahovanie k niečomu)

  • Čím menej prekážok je medzi vami a prednou strednou časťou trupu človeka, s ktorým jednáte, tým lepšie. Je to signál, že asi proti vám nič nemá a cíti sa bezpečne.
  • Čím viac máte pocit, že sa predná časť trupu druhého od vás odkláňa, alebo vzďaľuje, tým horším znakom to je – asi niečo nie je v poriadku, ak sa od vás niekto odťahuje.
  • Ak sa medzi vami a niekým objavia prekážky (skrížené ruky, kufrík, zložka so spismi) tým viac to značí, že si dotyčný pred vami chráni telo. Zvyčajne to znamená že situácia mu neumožňuje odtiahnuť sa alebo odísť.

Keď zaznamenáte takéto signály, konajte. Prerušte tému, ktorú preberáte. Navrhnite prestávku, alebo dajte voľnejšiu tému rozhovoru. Skúste sa opatrne pýtať, či je dotyčný spokojný s priebehom rokovania, či by niečo nechcel zmeniť a podobne. Spravte to tak, aby sa dalo slobodne vyjadriť, ak to je možné.

Pridajte komentár: