AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH
píše Miro Veselý

Prvý dojem a sebavedomie

Nedostatok sebadôvery môže komplikovať život s ďalekosiahlymi následkami. Ak si neveríte, už pri prvom kontakte s druhými ľuďmi zvyčajne zanecháte zlý prvý dojem.

Akokoľvek je to nespravodlivé a nepresné, faktom je, že prvý dojem zostáva v ľuďoch dlho, neraz navždy.

Vstúpite nesmelo do miestnosti, v ktorej je niekto pre vás veľmi dôležitý. On hneď zbadá, že vstúpil niekto nesmelý a ihneď vám na základe toho prisúdi (áno, je to predsudok), že ste asi aj nepriebojný, nevýrazný, nezaujímavý človek. Aj keď hľadá partnera pre dobrý obchod, vám túto príležitosť neponúkne. A to len preto, že na prvý pohľad pôsobíte neisto. Pritom vieme, že aj mimoriadne nesmelý človek sa časom začne správať smelšie, ak vidí, že ho druhí uznávajú. No málokedy dostane dostatočne dlhý čas na to, aby sa prejavil…

Prvý dojem jednoducho hrá rozhodujúcu úlohu. Úspešný a smelý človek sa nebude zaujímať o niekoho, kto je už na prvý pohľad slabý a ustráchaný. Preto sa oplatí, ak nesmelý človek spraví niečo pre zlepšenie odhodlania, rozhodnosti, odvahy. V tej chvíli sa mu v živote otvoria nové šance.

Rovnako dôležitou je aj komunikácia. Ak viete dobre vychádzať s ľuďmi, zvyčajne sa vám v živote darí dobre. Ak sa ale k ľuďom správate nepríjemne, nečitateľne, nevypočítateľne, čaká vás osud neobľúbeného človeka.

Napíšte komentár

Prečítajte si knihy
Kniha jedálniček na chudnutie

Kniha Ako som schudol 35 kíl 

Kniha Ako dosiahnuť úspech

Sebavedomie rovná sa úspech

Prečo človek, ktorý si neverí alebo sa podceňuje, má v živote veľa problémov? Prečo človek, ktorý je so sebou spokojný a verí si, je v živote úspešný? Odpoveď na obe otázky je jednoduchá. Pre spôsob sebahodnotenia. Náš mozog nás automaticky riadi tak, aby naše správanie zodpovedalo sebahodnoteniu, čiže mienke, ktorú o sebe máme. Mozog nás riadi podľa toho,…

Finančné príklady použité v texte

V texte občas na ilustráciu uvádzam konkrétne finančné príklady. Sú to orientačné čísla na ilustráciu. Knihu píšem v roku 2009 a neskôr tieto čísla nemusia platiť. Preto tu uvádzam aktuálny prehľad: V roku 2009 je na Slovensku: Priemerná hrubá mzda je okolo 700 € (550 € čistá mzda). Minimálna hrubá mzda 295 € (250 €…

Proměna

Kniha Proměna autorov Chip a Dan Heath patrí k tomu najlepšiemu, čo si môžete v súčasnosti prečítať. Zaoberá sa témou zo všetkých najťažšou – ako niečo zmeniť. Poznáte to asi sami. Zistíte, že by sa hodilo niečo zmeniť, ale akosi sa nedarí. V knihe Proměna sa autori na vec pozerajú cez nové pohľady. Využívajú pritom…

Keď vy rastiete a vaši kamaráti nie

Ľudia sa zvyknú spolčovať so seberovnými. Vy priťahujete takých, ako ste vy sami. A vás priťahujú takí, ako ste vy. Začali ste pracovať na svojom osobnostnom raste? Je možné, že ste sa štúdiom, myslením a činmi posunuli. Stávate sa iným človekom. Už vás prestávajú priťahovať ľudia, ktorí vám stačili, kým ste boli takí, ako oni….

Čo treba pre úspech spraviť

Keď sa spätne pozerám na svoj život uvedomujem si, že všetko, čo sa mi podarilo, u mňa vždy začalo predstavou, čo by som chcel a nádejou, že sa to dá dosiahnuť. Chcel som prestať fajčiť, no vyše 15 rokov som to nedokázal. Niečo som si o tejto téme prečítal a akokoľvek to bolo ťažké rozhodol…

Ciele afirmácií

Už vieme, že afirmáciami ovplyvníme svoj postoj. Ak na základe neho začneme vykonávať pravidelne vhodné činnosti, dopracujeme sa tak k lepším výsledkom. I napriek tomu sa vám asi bude zdať čudné, ak si máte dookola opakovať nejaké tvrdenie, napríklad „som vynaliezavý“. Možno si poviete „čo som nejaký zaklínač hadov, alebo šaman, že mám omieľať nejakú…

Pozitívne sebahodnotenie

Ak chcete byť úspešní, musíte vždy najskôr podstúpiť značné nepohodlie. Na úvod môžete začať svoj mozog kŕmiť konštruktívnymi myšlienkami, cibriť si nápady duchaplnou konverzáciou, vyhýbať sa informačnému šumu masmédií či obklopiť sa kvalitnými knihami. Predovšetkým bude však potrebné nacvičiť si pozitívne sebahodnotenie. Pomocou neho ovplyvníte a zvýšite úroveň svojho sebavedomia. Akým spôsobom sa dá ovplyvniť…

Ako si určiť životné priority?

Pokúste sa nájsť vo svojom živote rovnovážny stav, pri ktorom dokážete udržiavať a podľa možnosti rozvíjať nasledovné 4 okruhy oblastí: Činnosti zlepšujúce váš zdravotný stav v budúcnosti. (Cvičenie, racionálna strava, dosť času na relaxáciu. Zdravie má priamy vplyv aj na ostatné zložky – bez zdravia ostatné zložky často strácajú zmysel.) Činnosti zlepšujúce váš intelektuálny výkon…

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.