AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH
Vyhorenie

Vyhorenie

Pod pojmom vyhorenie sa dnes rozumie všeličo. Bežne sa tento pojem používa pre profesie ako sú manažéri, lekári, sestry a mnoho iných profesií, kde je základom trvalý kontakt s druhými. Trvale treba držať pozornosť je namáhavé a často stresujúce.

Reakcia na dlhodobý stres je postupne sa prehlbujúce vyčerpanie. Ak to neprestáva tak sa môžu začať objavovať rôzne ťažkosti. Často práve vyhorenie ale aj únavový syndróm.

Netreba chodiť ďaleko pre dôkazy. Vyčerpanie, veľa úloh bežiacich zároveň a nedostatok spánku k tomu. Takéto metódy sa používali pri mučení. Dnes sú súčasťou bežného života.

  • Ľudia sa v stave vyčerpania a stresu začnú chybne rozhodovať.
  • Jedno z chybných rozhodnutí potom môže byť pokračovať v úlohách v nádeji, že ich zvládnu.
  • To však len pridá záťaž a viac nových úloh.

Ak takýto režim trvá dlhší čas, je zle. Aj keď možno stres vnímate len v práci, zvyčajne následky začnú prerastať aj do ostatných zložiek života. Venujete viac pozornosti práci a to začne narušovať rodinné vzťahy, alebo vzťahy s priateľmi. Tam začnú vznikať konflikty a to je nový zdroj stresu. Tak sa postupne vyčerpanie rozšíri a stane sa trvalým.

Stres sa postupne môže začať prejavovať aj v zhoršovaní sa zdravia. Je veľa príznakov stresu, ktoré sú známe tým, že sa „hlasno“ prejavujú práve na vašom zdraví.

Typicky sú to ťažkosti, ktoré celkom logicky priamo súvisia so stresom:

  • Žalúdok a trávenie. (V strese je tráviaci systém „vypnutý“ a krv presunutá do svalov.)
  • Bolesti chrbtice, svalov. (V strese sú svaly stiahnuté, ľahko sa to prejaví na chrbtici.)
  • (Stres ako trvalá námaha a záťaž zvyšuje tlak a nechá v tele kolovať rôzne hormóny, ktoré krátkodobo síce pomôžu, ale ak sú vinou chronického stresu v krvi skoro stále, tak škodia.)

Preto sa musíte účinne brániť proti preťaženiu. S tým často súvisí práve pocit zahltenia.

Jednu či dve veci vieme zvládnuť hravo. Ale dnes sme doslova zavalení informáciami, úlohami, otázkami, možnosťami. Od istého množstva je potom priveľa možností problém.

Zoberte len ako príklad bežnú domácnosť. Pred 50. rokmi sa veci v byte dali počítať na desiatky až stovky. Dnes ich máte doma možno aj desaťtisíce. Podobné je to v počítačoch. Neraz máte desaťtisíce fotografií, tisícky dokumentov. Podobne by sa dalo pokračovať v rôznych oblastiach života. Idete po meste a zo všetkých strán vás zahlcujú reklamy, zvuky, informácie, značky.

Inými slovami to všetko sú podnety, ktoré váš mozog musí nejakým spôsobom evidovať, spracovávať, alebo filtrovať.

K tomu sa pozrite na zloženie stravy ktorú jedávate. Množstvo pridaných látok, ktoré sa nedajú vždy označiť, ako zdravé.

Je to záťaž, ktorá je trvalá. Je to záťaž, ktorá znižuje našu výkonnosť a môže znižovať prah, kedy už telo nevydrží byť zdravé.

Tvár – najlepší luhár v reči tela

Tvári sa v neverbálnej komunikácii vždy venujte opatrne. Od detstva sme totiž naučení, že niektoré pocity či nálady musíme skryť. Nútia nás

Čítajte ďalej...

Keď vy rastiete a vaši kamaráti nie

Ľudia sa zvyknú spolčovať so seberovnými. Vy priťahujete takých, ako ste vy sami. A vás priťahujú takí, ako ste vy. Začali ste

Čítajte ďalej...

Depresia

Depresívne pocity a nálady sú vo vážnych životných situáciách normálne a prirodzené. Netreba sa tomu brániť. No bolo by dobré myslieť aj

Čítajte ďalej...

Pozor na pohodlie. Ohrozuje vás!

Možno pri čítaní tejto knihy dostanete chuť vo svojom živote niečo zmeniť, zlepšiť. No chcieť nestačí. Ak o tom len snívate, už

Čítajte ďalej...

Afirmácie musia byť stručné

Vytvoriť krátky a účinný výrok je náročná práca. Človek má tendenciu byť presný a ísť do hĺbky. Vo výrokoch potom pribúdajú zbytočné

Čítajte ďalej...

Máte svoj životný sen?

Na začiatku asi musí byť vo vás niečo ako zvedavosť, záujem, túžba po niečom. Ochota skúsiť veci robiť inak, ako ich robia

Čítajte ďalej...

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.