AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Kto zodpovedá za vaše šťastie?

Veľa ľudí si myslí, že ich šťastie a úspech má na starosti niekto iný. Vláda, rodičia, škola. Akoby niekde existovalo ministerstvo okolností. Časté sú názory, že zdravie závisí od lekárov. Dobrá nálada od humoristov. Dobré manželstvo vraj záleží na tom, akého kto „vyfasuje“ partnera. Kamarátstvo závisí od toho, ako sa k nám tí kamaráti budú správať. Takýto obraz sveta je skreslený. Ak máte pocit, že váš život ovplyvňujú vonkajšie vplyvy, mali by ste tento postoj rýchlo prehodnotiť.

Skúste hľadať príčinu vždy najskôr v sebe. Nie v iných. Máte nízky plat? Kto za to môže? Dúfam, že si nemyslíte že vláda, parlament, ekonomika, zamestnávateľ, kríza, alebo chamtivosť firmy v ktorej pracujete. Vy môžete za svoj nízky plat. Prečo strácate čas vo firme, kde vám platia málo? Choďte do inej. Ak by vás nikto nezamestnal za viac peňazí, kto za to môže? Vy. Asi máte málo čo ponúknuť. Tak sa vzdelajte. Možno ste, naopak, vysoko vzdelaným vedcom alebo učiteľom. Aj tí majú relatívne nízke platy. Vadí? Nevadí? Tak čo s tým urobíte?

Viem, takýto prístup je tvrdý a nepríjemný. Je pohodlnejšie neklásť si ľahké otázky na ktoré sú ťažké odpovede. Máte problém? Precvičte si nový prístup, nový postoj. Skúmajte tú vec čím skôr. Môžete to ovplyvniť?

  • Ak nie, nevenujte tomu viac priestor vo svojej mysli.
  • Ak to ovplyvniť môžete, ovplyvnite to vy, teraz.

Niekedy je neľahké to rozlíšiť. Niektoré problémy sa nás týkajú. Niekto vás, napríklad, obmedzí. Ale ak to neviete ovplyvniť, zakážte si to riešiť.

  • Na parkovisku niektorí vodiči pravidelne zle parkujú. Má zmysel rozčuľovať sa? Nemá. Nič tým nezmeníte, nedosiahnete. Ak tých ľudí poznáte, môžete ich požiadať, aby parkovali inak. Ale kritiku nemá rád nikto. Niektorí vám vynadajú, iní zaparkujú zle aj nabudúce. Natruc.
  • Parlament schválil zákon, ktorý vy osobne považujete za zlý. Môžete to ovplyvniť? Asi nie. Môžete niekam napísať, podať podnet. Hotovo. Viac sa tomu nemá zmysel venovať. Bola by to strata času a hlavne by ste sa pumpovali pocitom bezmocnej zlosti. Načo? Zas pri voľbách.

Posuňme sa v príklade znova k televízii. Televízie veľkú väčšinu času vysielajú informácie a príbehy, ktoré sú dané, ktoré vy nemáte možnosť ovplyvniť. Plnia vám hlavu obsahom, ktorý nepotrebujete. Potom už nezvýši kapacita a čas na dôležité veci.

Pozeráte často televízor? V čase hlavného vysielaného programu väčšina neúspešných ľudí doslova uviazne pred televízorom. Pasívnejú. Zvykajú si na pohodlný život. Televízor ich neposiela cvičiť ani pracovať. Občas je dokonca zábavný. Nenúti vás zamyslieť sa nad budúcnosťou. Televízor nekladie nepríjemné otázky. Nepýta sa vás, či ste zaistení na penziu. Televízor vás potrebuje sediacich.

Nedajte si brať svoj súkromný čas pohodlným bytím pred televízorom. Nežite emócie cudzích ľudí. Majte a vytvorte si vlastné životy. Vzdajte sa televízie a kým iní driemu pri správach, vy sa vzdelávajte. Alebo sa v tom čase venujte svojím blízkym, rodine – ale naplno.

Naplánujte zmenu

Pri plánovaní zmeny myslenia je osvedčený postup, ktorý pozostáva z piatich krokov: Napíšte si zoznam svojich problémov. Napíšte si zoznam svojich snov

Čítajte ďalej...

8 krokov ku zvýšeniu sebavedomia

Nízke sebavedomie je dnes až nepríjemne častým problémom. Je jasné prečo. Porovnávame sa s profesionálnou dokonalosťou. Žijeme v ilúzii, že ostatní sú

Čítajte ďalej...

Gramotnosť

Väčšinou v neznalosti. Nekvalifikovaný človek má málo informácií, málo znalostí. Nevidí iné možnosti, len tie najjednoduchšie. Má veľa problémov, ale nevie ich

Čítajte ďalej...

Ako znížiť výdavky

Väčšina ľudí dnes má väčšie finančné potreby ako príjmy. Nezarábajú síce na to, ale chceli by nový televízor, dom, auto, luxusnú dovolenku.

Čítajte ďalej...

Sebavedomie rovná sa úspech

Prečo človek, ktorý si neverí alebo sa podceňuje, má v živote veľa problémov? Prečo človek, ktorý je so sebou spokojný a verí si, je

Čítajte ďalej...

Plánovanie

Cieľ musí byť formulovateľný tak, aby bolo možné rozložiť ho na konkrétne kroky. Vytvorte termín, dokedy chcete mať cieľ splnený. Navrhnite kroky,

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.