AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Plánovanie

Cieľ musí byť formulovateľný tak, aby bolo možné rozložiť ho na konkrétne kroky. Vytvorte termín, dokedy chcete mať cieľ splnený. Navrhnite kroky, ktoré postupne vykonáte.

Kedy, kde a koľko?

Cieľ musí byť presne popísateľný, merateľný, hmatateľný. Tento bod má zásadný význam. Ak niečo chcete dosiahnuť, musíte vedieť povedať, kde ste dnes a kam sa chcete posunúť.

Príklad. Chcem schudnúť. Denne budem vážiť čo zjem a zapisovať si to. Ak svoj plán takto presne sformulujem, potom každý deň viem povedať, či svoj cieľ plním, alebo nie. Ak máte cieľ presne popísaný, viete do času reálne rozložiť aj jeho priebežné kroky a výsledky.

  • Ak večer sedíte pri televízore s čipsami, zjavne svoj cieľ neplníte.
  • Ak budete na prechádzke, svoj cieľ zrejme realizujete.

Manažéri majú rôzne pomôcky, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ciele. Jednou z nich je metóda SMART. Je to skratka anglických slov. Napríklad: Specific, Measurable, Attainable, Relevant a Time Bound, ale je mnoho iných variantov interpretácie tejto magickej skratky. Ja vám vnútim verziu, že cieľ musí byť:

  • Ambiciózny. Asi ťažko si postavíte za cieľ niečo, čo už máte, alebo niečo celkom ľahko dostupné. Aby bol cieľ atraktívny, mal by byť významný, náročný, zaujímavý. Mal by byť výzvou. Ak by ste si dali za cieľ trivialitu, nemotivovalo by vás to k činu.
  • Reálny. Zároveň však musí cieľ byť dosiahnuteľný. Možno s vynaložením veľkej námahy, úsilia, tvorivosti. Možno tesne na hranici vašich možností. Ale musí sa dať splniť. Ak by ste si za cieľ dali celkom nereálnu úlohu, nemotivovalo by vás to konať.
  • Konkrétny. Cieľ musí byť presne opísateľný. Výhodné je, ak je jednoduchý – výhodnejšie je dať si viac jednoduchých cieľov ako jeden zložitý, pretože:
  • Cieľ musí byť merateľný. Musíte kedykoľvek vedieť povedať, kde sa vo veci plnenia svojho cieľa práve nachádzate. Musíte vedieť zmerať, popísať či špecifikovať výsledný stav. Musíte však vedieť aj priebežne skontrolovať, ako sa darí plnenie cieľa v čase.
  • Časovo ohraničený. Dosiahnutie cieľa musí mať termín. Keby ste si ho nedali, ľahko by ste pri práci uprednostnili iné úlohy.

To sú základné parametre cieľa. Dohliadnite na to, aby sa všetko, čo chcete dosiahnuť, dalo merať. Aby to bolo názornejšie, pozrime sa na konkrétne príklady správneho formulovania cieľov.

4 tipy, ako lepšie komunikovať

Staňte sa príjemnejším spoločníkom. Spôsobov, ako to dosiahnuť je veľa, ale dnes sa pozrieme na 4 overené postupy, ako sa môžete viac

Čítajte ďalej...

Ak sa veci nevenujete, nápady neprídu

Zamestnanec si možno občas povzdychne, že by asi bolo lepšie podnikať. Ale sú to podobné povzdychnutia, ako keby chcel schudnúť... Zamestnanec spravidla

Čítajte ďalej...

Multitasking znižuje IQ výsledku

Slovo multitasking sa v angličtine používa na označenie spracovávania viacerých úloh naraz. Počítače, napríklad, kedysi pracovali tak, že mohli naraz vykonávať len jedinú

Čítajte ďalej...

Televízor žerie čas

Koľko hodín sledujete TV za rok? Pretože štatistiky sú v tomto smere dosť tvrdé. Väčšina ľudí pozerá televízor denne, často niekoľko hodín.

Čítajte ďalej...

Sporenie

Pokračujme v téme, ako mať viac peňazí. Presuňme sa teraz do sveta lakomcov, držgrošov, škrobov, žgrlošov, skupáňov, mamonárov, hrabivcov a škrečkov. Áno,

Čítajte ďalej...

Rozdeľte si veľké úlohy

Už ste boli na nejakej väčšej túre v Tatrách? Stojíte celkom dolu a pozeráte sa na vysokú horu pred sebou. Niekoľko kilometrov

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.