AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Bezmocnosť plodí hnev

Ak sledujete veci, ktoré neviete ovplyvniť, ľahko sa rozčúlite. Hnev vzniká v stave bezmocnosti. Hnevu a podnetom, ktoré môžu hnev vyvolávať sa vedome vyhýbajte. Hnev oslabuje imunitu. Preto pozor na hnev a zlé pocity všeobecne.

Zlosť je návyková

Záporné emócie pri dlhodobom pôsobení menia osobnosť, postoje a činy človeka. Preto je rozumné úplne si zakázať venovať sa negatívnym témam. Znižujte hladinu negatívnych podnetov, ktoré by vás mohli ovplyvňovať. Všetky negatívne podnety sa „vypnúť“ nedajú. No dá sa znížiť aspoň prílev zbytočných.

  • Preto treba vylúčiť zo života ľudí, ktorí upriamujú pozornosť na ťažkosti, problémy, nepriateľstvo, ohovárajú a podobne.
  • Preto sa oplatí nezapnúť televízor a rádio.
  • Vyhýbajte sa toxickému prostrediu, ktoré zamorujú negativisti.

Negatívne emócie menia aj výraz tváre. Niekto sa tvári príjemne, usmievavo, iný sa mračí na celý svet. To, ako sa tvárime značne ovplyvňuje náš úspech medzi ľuďmi. Otrávený, večne zachmúrený človek je nepríjemný a mnohí sa mu radšej vyhnú. Možno je to zaujímavý človek, ale tou tvárou od seba odplaší príjemných ľudí.

To, ako sa tvárite býva často regulované vaším postojom. Ak si dovolíte byť často v pochmúrnej nálade, ak si všímate problémy, krivdy, nespravodlivosť, ak často cítite nenávisť a hneváte sa, odrazí sa vám to časom na tvári.

Ako dosahovať ciele

Už sme si povedali, že úspech znamená splniť nejaký konkrétny cieľ. Takže, ak niekto uvažujete o tom, ako byť úspešný, musí mať

Čítajte ďalej...

7 trikov pre novoročné predsavzatia

Záväzky, sľuby. Nový rok je časom bilancovania. No a ak z bilancie vyplynie, že sa veci nevyvíjajú tak ako sme chceli, potom

Čítajte ďalej...

Plná pozornosť

Ak sa niečomu venujete, robte to naplno. Zhovárate sa s niekým? Nedovoľte, aby bol pritom zapnutý televízor. Tú kulisu nepotrebujete, máte tam

Čítajte ďalej...

Cieľ: vyhýbať sa prekážkam

Asi tušíte, že to je stratégia, ktorá odsudzuje na podpriemerný život. Ak len ustupujete, váš životný priestor sa bude len zmenšovať, pretože

Čítajte ďalej...

Témy rozhovorov

Nezaškodí občas sledovať, čo je predmetom vašich rozhovorov. Neúspešní ľudia sa najčastejšie bavia o iných ľuďoch. Skúmajú čo nové má sused, čo

Čítajte ďalej...

Prokrastinácia

V poslednom čase sa začína čoraz častejšie objavovať tak trocha nové slovo prokrastinácia. Ešte pred pár rokmi o ňom nikto nevedel. O

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.