AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH

Pohodlie verzus aktivita

Celé roky som túžil po úplnom pohodlí. Dnes začínam tušiť, že pohodlie je zabijak. Zabíja v prenesenom i skutočnom význame slova.

  • V prenesenom význame zabíja pohodlie aktivitu, nadšenie. Komu by sa chcelo niečo robiť, ak takmer leží v pohodlnom kresle? Aj keď sa možno pritom z televízora valí podpriemerný program je pohodlnejšie nechať ho bežať, ako niečo zmeniť.
  • V dôsledkoch vedie pohodlie k fyzickej pasivite. Pasivita zhoršuje fyzickú a psychickú kondíciu. Obezita, srdcovocievne problémy…

Nuž a človek, ktorý sa o nič nesnaží, nič nedostane. Pohodlie vás zbavuje aj peňazí. Musíte sa systematicky brániť pasivite.

  • Nedovoľte, aby vás niekto bavil. Bavte sa sami.
  • Aktívne si vyberte niečo, čo vám prospeje a to si preštudujte.

Vy zodpovedáte za svoj život, za svoje znalosti, zručnosti. Nie vláda, nie televízia, nie školstvo.

7 trikov pre novoročné predsavzatia

Záväzky, sľuby. Nový rok je časom bilancovania. No a ak z bilancie vyplynie, že sa veci nevyvíjajú tak ako sme chceli, potom

Čítajte ďalej...

Kniha Ako dosiahnuť úspech

Táto kniha na prvý pohľad vyzerá, ako keby bola určená pre milionárov. Nedajte sa však odradiť nešťastne zvolenou obálkou. V knihe sa

Čítajte ďalej...

Psychický stav ovplyvňuje aj zdravie

Sebavedomie a pocit spokojnosti regulujú nielen to, či sa usmievate na svet. Spokojnosť, úsmev, sebaistota, radosť, cieľ – to všetko priaznivo ovplyvňuje

Čítajte ďalej...

Ako si určiť životné priority?

Pokúste sa nájsť vo svojom živote rovnovážny stav, pri ktorom dokážete udržiavať a podľa možnosti rozvíjať nasledovné 4 okruhy oblastí: Činnosti zlepšujúce

Čítajte ďalej...

Vyvážený prístup k času

Ako aj v iných oblastiach života, aj v časovom manažmente platí, že všetkého veľa škodí. Pokiaľ dokážete riešiť všetky svoje osobné úlohy

Čítajte ďalej...

Motivácia

Veľa ľudí hľadá motiváciu. Napríklad ja sa zaoberám aj chudnutím a nie raz sa ma ľudia pýtajú, ako sa majú motivovať. Či

Čítajte ďalej...

Napíšte komentár

Tento web píše a prevádzkuje © Miro Veselý.

Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.

Motivačný kurz úspechu

Zjednodušte si život. Pravidlá dosahovania cieľov posielam ako 10 dielny e-mailový kurz.

  • 10 dní budete dostávať motivačné tipy.
  • Odporúčam len to, čo mám overené v našich podmienkach.
  • Kurz je zadarmo.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Ten potvrdíte a v tej chvíli kurz začína.