Afirmácie musia byť stručné

Vytvoriť krátky a účinný výrok je náročná práca. Človek má tendenciu byť presný a ísť do hĺbky. Vo výrokoch potom pribúdajú zbytočné slová, ktoré nepomôžu, ale skôr zahmlievajú podstatu.

Je to podobné, ako pri tvorbe reklamného sloganu. Musí to byť stručné, zrozumiteľné a zapamätateľné tvrdenie.

Text nesmie obsahovať nič navyše, preto ho treba zbaviť „slovnej vaty“. Na niekoľkých príkladoch si ukážeme, ako krátke vety ešte viac skracovať.

  • Výrok „som úplne zdravý“ vyzerá fajn. No slovo „úplne“ tam je zbytočné. Ak som zdravý, tak som zdravý. Je zaujímavé, že veta „som ti úplne verná“ nám znie normálne, ale keby tá žena povedala „som úplne tehotná“ znie to ako vtip.
  • Výrok „som ochotný učiť sa nové veci a počúvať druhých“ je dlhý a nejde k podstate. Ak som niečo ochotný robiť, asi tušíte, že to nerobím celkom rád. Netreba hovoriť, že sa učíte nové veci, je jasné, že ak sa niečo ešte len učíte, tak je to nové. No a počúvanie druhých je len dôsledok toho, že sa o nich zaujímame. Je to na dve afirmácie: „zaujímajú ma iní“ a „učím sa“.
  • Výrok „vyhľadávam skôr príležitosti než ťažkosti“ je dlhý. Vychádza zo správnej poučky, ale formulácia je neistá. Uprednostniť treba jednoduchosť „Nachádzam nové riešenia“, alebo stručne „Som tvorivý“.
  • Výrok „moje manželstvo je ideálne, pokojné, plné lásky, harmónie, spolupráce a porozumenia“, je dlhá veta pripomínajúca skôr zoznam fráz, než by vyvolala nejaké pocity. Možno by stačilo občas si pripomenúť „mám skvelú ženu (muža)“. Ak totiž budete cítiť ku svojmu partnerovi úctu a prejavíte ju, tak náklonnosť, láska, harmónia, pokoj a idylka sa zvyčajne dostavia ako zákonitý dôsledok.

Takže stručne, úderne. Stačia dve-tri slová. Ak máte pocit, že chcete pokryť viacero oblastí, vytvorte si radšej niekoľko samostatných afirmácií a vždy sa v duchu venujte len jednej. Tú si však predstavte do detailov.

Pridajte komentár: