Tajné heslá, ktoré vám môžu zmeniť život

Jeden z dobrých nápadov môže byť využitie hesiel, ako afirmácií. Afirmácie sú krátke pozitívne výroky, ktorými sa dá pomôcť naladiť sa na určitý zámer, alebo pocit. Spojením motivačných výrokov a hesiel môžete získať novú inšpiráciu.

Dnes sa v mnohých zariadeniach musíme prihlasovať heslom. V práci do počítača, v teréne do mobilných aplikácií, na internetové služby a podobne.

Pokiaľ to robievate často, môžete využiť heslá na to, aby ste si programovali svoje myslenie.

Heslo si totiž musíte pamätať

Je preto ideálne využiť tento fakt. Vhodný výrok poslúži nielen ako heslo, ale aj ako nosič informácie. Zároveň sa vám o to lepšie zapamätá. Zakaždým, keď ho použijete, "vylovíte" z pamäti nielen heslo, ale osviežite si aj svoj zámer.

 • Pokiaľ je vašim snom dostať sa napríklad do Paríža, heslo „paris2014“ môže byť efektívne. Hneď si spomeniete, že nemáte míňať, ale šetriť. Alebo viac zarábať.
 • Ak viazne vaša komunikácia, môžete si ako heslo postaviť afirmáciu, napríklad, „RadSaStretavam“ a podobne.
 • Alebo ak trpíte prokrastináciou, môžete si ako heslo zvoliť projektovú úlohu, na ktorú nemáte zabúdať, napríklad „PisemKnihu“.

Výhodou častého používania hesiel s konkrétnym obsahom je, že si pripomeniete svoj zámer. Také heslo je zmysluplnejšie, než vaše telefónne číslo, dátum narodenia dieťaťa, či meno psa.

Bezpečnosť

Pri heslách je, samozrejme, potrebné myslieť aj na bezpečnosť. Veľa ľudí používa mimoriadne nebezpečné heslá:

 • Heslá typu „heslo“, „123456“, „abc123“, „111111“, „milujemta“, „heslo1“ a podobné „abstraktné“. Patria k najrozšírenejším.
 • Mimoriadne často ľudia používajú ako heslo meno svojich detí, či svoje krstné meno.
 • Časté sú heslá, ktoré pripomínajú obľúbených hercov, seriály, či postavy.

Preto je dobré, aby vaše heslo nebolo z kategórie najčastejších. Nič také, čo je o vás ľahko odhadnuteľné zo správ, ktoré posielate na Facebook. Nech nie je uhádnuteľné, ani odhadnuteľné. Ak o niekom je známe, že miluje miestny futbalový klub, nemal by ako heslo použiť slová s tým súvisiace.

Bezpečné heslo musí mať aspoň niekoľko znakov:

 • Nesmie byť uhádnuteľné.
 • Nesmie byť krátke. 6 až 8 znakov je minimum.
 • Je síce vhodné, ak kombinuje písmená, čísla a znaky. Ale…

…ale dosť záleží na tom, kde to heslo použijete. Niekedy stačí aj "normálne" heslo zložené len z písmen. Inde je dobré pridať aj čísla a špeciálne znaky. Náročné heslá si aj tak niekde uložíte a to môže ich zdanlivo vysokú bezpečnosť celkom nabúrať.

Ak chcete zaheslovať zip alebo rar súbor, tu je potrebné silné heslo. V prípade, že riešite prístup do online služby, stačí mierne bezpečné heslo. Prečo?

 • V prípade, že sa chcete prihlásiť do nejakej služby, tak už po niekoľkých pokusoch vás to aj tak zablokuje. Útočník má len málo pokusov na hádanie hesla a systém ho hneď zruší. Preto vám stačí kratšie heslo (lepšie sa píše) ktoré ale nesmie byť uhádnuteľné. Napríklad „300hrmenych“ je zapamätateľné a relatívne bezpečné. V tejto situácii však je lepšie voliť heslo ako afirmáciu. Napríklad „DnesMam_Skvely_den“ alebo niečo podobné.
 • Pri heslovaní súborov platia iné pravidlá hry. Útočník môže súbor skúšať otvoriť opakovane. Má k dispozícii neobmedzený počet pokusov. Heslá o niekoľkých znakoch má uhádnuté za pár sekúnd. Preto sa kombinujú aj čísla a špeciálne znaky – spomalí to čas na prelomenie hesla. U takýchto súborov je lepšie zvoliť si heslo obsahujúce niekoľko slov za sebou. Vhodná je veta, alebo dve.
 • Tretia zásada bezpečnosti je: jedno heslo na jednu službu. Občas sa stane, že uniknú heslá všetkých používateľov niektorej služby. Ak niekto používa rovnaké heslo pre prístup na Facebook, aj do počítača a na mobilné služby, veľa riskuje.

Pri návrhu hesla sa teda riaďte tým, aby:

 • Bolo unikátne pre každú službu.
 • Nesmie sa dať ľahko uhádnuť, alebo odhadnúť. Nekombinujte trebárs svoje krstné meno s rokom narodenia.
 • Malo by byť relatívne ľudsky zapísateľné. Nielen v počítači, ale aj na klávesniciach mobilov. Nemalo by trvať dve minúty kým ho vložíte. Riziko preklepov vám znepríjemní život. Heslo „q(%“sQ|@:_h~e7¤\“ vyzerá veľmi bezpečne, ale ak ho skúsite zadať, zošaliete. Niektoré znaky nezapíšete zo slovenskej klávesnice, ak ste neprešli školením. Nehovoriac o tom, že toto si normálny človek nikdy nezapamätá.
 • Je ideálne, ak vám heslo bude pripomínať vaše ciele, sny, alebo afirmácie.

Afirmácie a sny sú pre heslo optimálne aj preto, že vám dávajú veľa priestoru vymyslieť dlhý názov, ktorý pre vás je vysoko zapamätateľný a pritom značne bezpečný.

Niečo pre paranoidných…

Pre navýšenie bezpečnosti môžete niektoré písmená písať číslami.

 • Napríklad slovo tričko sa dá napísať ako 3cko.
 • Alebo slovo lubo sa dá napísať aj s nulou a jednotkou – 1ub0.
 • Prípadne písmená s diakritikou nahradíte tým číslom, ktoré sa nachádza na rovnakej klávese, napríklad namiesto písmena ť číslo 5.

Viem, odborníci na bezpečnosť by vám povedali, že takéto bežné finty predsa pozná každý amatérsky útočník. Určite áno. No ak si zvolíte heslo „dnesSamiv3etkodar9“, tak

 • Si to zapamätáte.
 • Je to afirmácia. Síce to otravuje pri písaní, ale aspoň si to v duchu poviete pár krát.
 • Je to celkom bezpečné heslo pre prihlásenie sa do online služieb. Skôr až zbytočne zložité.
 • Ako heslo pre súbor ktorý môže byť podrobený hrubej sile je to pomerne bezpečné. So súčasným bežným výkonom počítačov by ho hrubou silou reálne neuhádli. O pár rokov to však nebude platiť.

Pre heslá do tabletov a mobilov je dobré myslieť aj na pohodlie pri zadávaní. Tam by som volil kratšie reťazce (hrubá sila sa na slušnejšie online služby zvyčajne nedá použiť) tam by stačilo aj heslo „VsetkoSaMiDari“. (Veľké písmená sú tam len kvôli lepšej čitateľnosti).

Inšpiráciu k tomuto tipu mi dal tento článok (Anglicky). Autor tam dáva ako príklad hesiel napríklad takéto pripomienky (uvádzam upravené príklady v slovenčine):

 • S0Mnefajciar
 • dovolenk@thajsko
 • jemkazde3hodiny
 • spatpred12
 • ziskamMaciatk0
 • chvalim@ocenujem

Pri tvorbe hesla býva najväčším problémom vymyslieť niečo bezpečné, zapamätateľné a aspoň trocha zmysluplné. Tento tip vám môže uľahčiť nielen tvorbu hesiel. Časté opakovanie vášho zámeru vám pomôže udržiavať pozornosť na cieli. S o to väčšou pravdepodobnosťou dosiahnete úspech.

Pridajte komentár: