Najskôr túžba, potom akcia

Už viete, že pomocou opakovania pozitívnych výrokov môžete mierne stlmiť svoju neistotu, zvýrazniť svoj šatník, zlepšiť slovný prejav a zmierniť obavy z druhých. V takom prípade by afirmácie mohli znieť napríklad takto:

„Som sebavedomý. Viem zaujímavo hovoriť. Obliekam sa elegantne. Som pozorný. Som dobrý spoločník. Takéto vlastnosti sa mi páčia na úspešných ľuďoch, rád by som ich mal aj ja. Keď ma stretnete, bol by som rád, keby som vo vás zanechal práve takýto dojem. To je môj cieľ a tieto afirmácie si budem opakovať.“

Pri konkrétnych cieľoch však samotné opakovanie afirmácií nemôže stačiť. Túžba a opakovanie sú fajn, ale musia viesť ku akcii.

Zbytočne by ste si opakovali, napríklad „hovorím po anglicky“, ak by ste pre to nič iné neurobili. Afirmácia vám môže pomôcť pri motivácii učiť sa. Afirmáciou môžete prekonať strach z hovorenia v cudzom jazyku. Afirmácie vám môžu pripomínať zámer, že sa chcete začať učiť angličtinu.

Afirmácia však nenahradí akciu. V prípade štúdia jazyka, napríklad, systematické štúdium. Alebo ak chcete lepšie platenú prácu, samotná afirmácia nenahradí chýbajúce vzdelanie. Preto:

Afirmácie podložte vzdelávaním

Je dobré, aby ste sa podkuli aj novými znalosťami. Ak si chcete vsugerovať určité vlastnosti, je dobré, ak sú založené na faktoch.

  • Ak chcete byť, napríklad, dobrým rečníkom, nestačí roky si opakovať výrok „som dobrý rečník“. Zíde sa, ak si okrem toho naštudujete aspoň základy rétoriky. Chcieť sa stať rečníkom je fajn, ale chcenie samotné vám nebude stačiť. Študujte knihy o vystupovaní na verejnosti. Tie vás naučia čo robiť a afirmácie vám vlejú viac sebadôvery.
  • Ak chcete pôsobiť sebavedomým dojmom, dobre sa obliekať, môžete si pozrieť nejakú knihu o spoločenskom bontóne a o obliekaní. Rozšírite svoje znalosti o tom, ako sa má obliekať, ako má vystupovať človek, ktorý je sebavedomý, ale pritom nie arogantný.
  • Alebo chcete byť pozorným a dobrým spoločníkom, byť slušný, príjemný, milý a podobne. Kuk do knihy o medziľudských vzťahoch. Dozviete sa veľa o tom, ako vychádzať s ľuďmi.

Na získavanie znalostí sú v súčasnosti ešte stále najlepším zdrojom knihy. Dnes sa síce už dá nájsť veľa informácií aj na internete, ale často sú povrchné, nepresné, alebo ukryté v mori zbytočných správ. Dobrá kniha vám poskytne koncentrát. Tým, že svoje afirmácie podložíte následným vzdelaním, budete na svoje podvedomie pôsobiť oveľa komplexnejšie.

Pomocou afirmácií sa začnete postupne považovať za človeka, akým sa chcete stať. Neskôr sa začnete stávať takým, za akého sa považujete.

  • Vďaka tomu, že sa v tej téme začnete aj vzdelávať, dostanete do rúk technológiu, ako sa takýto človek správa.
  • Tým, že opakovaním a štúdiom budete dlhodobo koncentrovať svoju pozornosť na zmenu a zlepšenie, je prakticky isté, že po nejakom čase nakoniec uspejete.

Pridajte komentár: