Stále je teraz

Ak sa mi nechce teraz, nebude sa mi chcieť ani o hodinu ani zajtra.

Príklad. Mnohí chcú schudnúť, ale čo s tým koláčikom, ktorý tu teraz máte? Máte naň chuť? Určite! Tú chuť budete mať aj o 10 minút, aj zajtra aj o rok. Budete ju mať bez ohľadu na to, či ten koláčik teraz zjete, alebo nezjete. Koláčiky sú dobré. Ak by ste sa riadili len chuťou, nikdy neschudnete. Musíte si ten koláčik zakázať práve teraz. Práve tým, že ho odmietnete teraz začínate si cvičiť nový návyk. Schopnosť nedať si koláčik. Ak to dokážete, začnete chudnúť.

Pohodlie nás zvádza nespraviť dôležité veci teraz, ale odložiť ich na neurčito. Odkladanie úloh však nie je stratégia. Ak máme na nejakú úlohu mesiac a začnete pracovať až koncom tretieho týždňa, je to riskantné. Môže sa všeličo stať a termín nesplníte. No má to aj horšie dôsledky. Celý mesiac, čo úlohu odkladáte, na ňu tak trocha myslíte. Ste tak trocha v strese. Preto sa oplatí každú úlohu riadne preskúmať.

  • Je to pre vás dôležitá vec? Spravte ju hneď.
  • Je to vec dôležitá pre niekoho iného? Ak nemáte inú pre seba dôležitejšiu prácu, pustite sa do toho.

Skontrolujte, či všetko čo robíte má nejaký zmysel aj pre vás. Veľa času totiž minieme na činnosti, ktoré sa vykonávajú mechanicky. Inými slovami – bezmyšlienkovite. Tradície sa v chode udržiavajú zo zvyku, zo slušnosti, alebo často len preto, že je tradičné tradície tradovať. „Toto sa tak robí oddávna, tak to predsa nebudeme meniť…“ Skúmajte, či to, čo robíte je efektívne. Tradície totiž nie sú len sviatky. Je to všetko, čo sa robí preto, že sa to tak zvykne robiť. Mnoho klasických tradícií v podobe ako ich vykonávame dnes už dokonca škodí zdraviu. No ľudia s tým neprestávajú.

  • Zastavíte sa pravidelne vo fastfoode a dáte si nezdravé jedlo len preto, že tam ten fastfood je a že je to pohodlné.
  • Tradičné sviatky znamenajú v mnohých rodinách obžerstvo, stres, nerváky. Pár dní napätia, ktoré končia akýmsi rozčarovaním, že ani tentoraz sa až tak nevydarili.

Tradičné však môže byť aj všeličo iné. Kde bývate? Kam chodievate? Veľa ľudí sa pravidelne stretáva s ľuďmi, s ktorými sa vlastne ani nestretávajú radi. Načo to robiť? Len preto, že to je pohodlné? Že sme to robili doteraz? Skúste existujúce tradície zrušiť a vytvoriť v tak vzniknutom voľnom čase niečo nezvyklé. Niečo, čo vám prospeje viac ako strnulé opakovanie zvykov a stereotypov. Možno ste sa doteraz považovali za neúspešného človeka. Je to možno vaša osobná tradícia. Ako vám prospieva taká tradícia? Najskôr tak, že sa ani o nič nepokúsite. Načo by mal smoliar šťastie pokúšať? Pokúste sa preto zmeniť svoje postoje. Zmeňte svoje bežné návyky a zrušte tradície.

Pridajte komentár: