Bezvýznamné a neponáhľajúce

Ak uprednostňujete veci bezvýznamné a pritom neponáhľajúce, tak to nie je rozumné. Venovať sa zbytočnostiam je nezodpovedné. Ak človek nedokáže rozlíšiť dôležité od nedôležitého, môže ísť o demenciu, psychickú poruchu. Ak to rozlíšiť dokáže, je nezodpovedný.

Ako príklad činností nedôležitých a neponáhľajúcich môže slúžiť sústavné polihovanie pri DVD filmoch, pedantné a časté upratovanie, dlhé zvažovanie, ktorá dečka sa hodí pod kvetináč… Ak človek stratí veľkú časť času plnením úloh z kvadrantu zbytočností, zvyčajne je to na úkor inej, dôležitejšej práce.

Častým dôsledkom takéhoto plytvania časom je mizerné zamestnanie s žalostným platom. Neraz aj strata zamestnania. Problémy vo vzťahoch a neskôr existenčné problémy. Títo ľudia spravidla nemajú vôbec žiadny plán. Niekedy neplánujú ani len v rámci jedného dňa.

Často sa do tohto režimu dostáva človek na dôchodku. Nič už neponáhľa a je jedno, čo bude robiť, pretože už nemusí nič robiť. Na nejaké väčšie akcie nemá peniaze a často ani dosť síl. A tak keďže má „more času“, nespraví vôbec nič. Ráno si spraví raňajky, ide na 20 minút na lavičku pred dom, obed, na hodinu do klubu dôchodcov, večera, televízia. A deň je preč!

Ak máte veľa času a málo úloh, miniete všetek čas a možno nestihnete ani všetky úlohy. Plytvanie časom je návykové!

Pridajte komentár: