Súrne a bezvýznamné

Ak uprednostňujete veci súrne a pritom bezvýznamné, tak sa ľahko dostávate do vleku okolností. Úlohy nedôležité by mali prísť na rad až vtedy, keď ste zvládli veci dôležité. Ruku na srdce. Väčšinou nestíhame ani len časť dôležitých vecí. Napriek tomu mnohí ľudia uviaznu v tomto kvadrante. Najčastejšie ide o podnety typu telefonáty, okamžitá komunikácia na internete, návštevy, médiá, reklama. Zvoní vám telefón a to vytvára dojem urgencie. V televízii redaktor naliehavým a neodkladným hlasom referuje o nejakej maličkosti. Atraktívny titulok v bulvárnych novinách sľubuje zaujímavý príbeh. Ak venujete pozornosť lákavým zbytočnostiam, strácate svoj čas. Bude vám potom chýbať na veci dôležité.

Ľudia, ktorí veľa pozornosti dávajú nedôležitostiam nemajú na nič čas a zároveň prakticky nič nespravia. Ich vzťahy bývajú povrchné. Nemajú takmer žiadne ciele, ak vôbec plánujú tak len krátkodobo. Čo bude o týždeň, prípadne ako naozaj dlhodobý cieľ si plánujú dovolenku o pol roka. Majú pocit, že sú obeťou situácií, doby, okolností. Neriadia svoj život. Plnia záujmy iných.

Pridajte komentár: