Predstavivosť, vízia

S tým úzko súvisí schopnosť predstaviť si, čo budem mať z toho, ak podstúpim nepohodlie. Úspešní ľudia si zvyčajne vedia predstaviť, aké dôsledky bude mať ich úspech. Skúšajú si predstaviť, čo bude v budúcnosti. Ako to asi bude vyzerať. Aj keď sa pár pokusov nepodarí, úspešný človek skúša ďalej. Nepovažuje to za neúspech, len za pokus. Má víziu, čo chce dosiahnuť a ide za ňou.

Predošlé úspechy (aj malé) postupne menia vaše postoje. Začínate si veriť. Keď v niečom uspejete, ovplyvní to váš postoj. Poviete si „toto sa mi podarilo“. Získate tak skúsenosť „spravil som to a podarilo sa“. Táto skúsenosť vo vás posilní sebadôveru. Je len otázkou času, kedy príde nový nápad. „A čo tak skúsiť niečo odvážnejšie?“ A tak proces zopakujete. Začnete pracovať a dosiahnete ďalší úspech. Po pár takýchto cykloch sa začnete cítiť oveľa suverénnejšie. To sa už začína meniť váš postoj samého k sebe. Už sa začínate považovať za schopného. Za výkonného. Začínate si veriť. A to vám otvorí nový obzor. Siahnete aj po výzvach, na ktoré by ste pred rokom ani nepomysleli.

Úspech v živote nebýva osamelým javom. Málokedy príde sám, náhodne, alebo bez prípravy. Veľký úspech neprichádza, ak za sebou nemáte veľa menších úspechov. Viem, tieto vety pôsobia ako frázy. Úspešným sa však stanete len po malých krôčikoch. Začnite s maličkosťami vo svojom osobnom živote. Klaďte si drobné úlohy a plňte ich. Ak zvládnete tie, posúvajte postupne latku svojich zámerov čoraz vyššie.

Komentáre k článku: Predstavivosť, vízia

  1. Mato 12. februára 2012

    presne tak ale človek kým sa prehovorí aby to aspoň vyskúšal tak to trvá ale niekedy si človek vyžaduje malinké postrčenie od svojho okolia až vidí v tom dobrý smer alebo svoj rozvoj, niekedy to dobré padne.

    idem na tu angličtinu

Pridajte komentár: