Ako vnímate úspech?

Za úspech považujem stav, keď je človek spokojný a vie prečo. Pocit spokojnosti však musí byť aspoň trocha v súlade s minulosťou aj budúcnosťou. Môžem byť spokojný pri pozeraní detektívky. Dve hodiny relaxovať vo vani v horúcej vode. Ak som však nezamestnaný, spokojnosť možno nie je celkom namieste – rozumnejšie by bolo podstúpiť námahu a niečo sa učiť, alebo hľadať si spôsob obživy. Môžem byť spokojný pri jedení torty, ak som štíhly a zdravý človek. Pokiaľ však mám nadváhu, koledujem si tak o veľkú nespokojnosť v budúcnosti.

Úspešnosť je teda potrebné posudzovať vždy v súvislostiach, podobne ako zdravie. Dokonca by som všeobecne uznávanú definíciu zdravia považoval za synonymum úspechu.

Zdravie je stav úplnej telesnej, psychickej a sociálnej pohody. Stručnejšie sa to dá popísať troma slovami: biopsychosociálna rovnováha organizmu.

Ak v živote pociťujete takúto rovnováhu, je to vynikajúci stav. Žiaľ, väčšina ľudí dnes nežije vyvážene. Niekto má veľký úspech v práci, veľa peňazí, ale nemá rodinu a tak sa necíti spokojný. Iný má výborne fungujúcu rodinu, ale nevie ju zabezpečiť finančne. Ďalší je úspešný finančne, ale je obézny. Nie je dobré sústrediť sa len na jednu oblasť a ostatné ignorovať.

Za úspech ďalej považujem nielen konečný výsledok snaženia, ale aj cestu k nemu. Ak čítam knihu, je to príjemné, aj keď som ešte len na začiatku. Nejde len o to dočítať. V nehmotných statkoch je to prirodzené. Pokiaľ je však cieľom úspechu túžba dosiahnuť nejakú vec, často jej dosiahnutie znamená koniec radosti. Potom môže byť príjemnejší stav, keď sa ešte len tešíte. Napríklad v lete sa chystáte na dovolenku a pol roka si môžete užívať radosť z toho, že sa tam chystáte.

A teraz sa pozrime na zdanlivo nezmyselný úspech – ak sa niekto začne cítiť byť úspešným, hoc v skutočnosti zatiaľ úspešným nie je. Aj to je veľký úspech! To nie je hra so slovíčkami, ani návod na to, ako sa dostať do blázinca.

  • Ak sa považujete za úspešných, máte šancu byť úspešnejší, pretože si veríte a pustíte sa do nových cieľov.
  • Ak sa považujete za neúspešných, je prakticky isté, že neuspejete, lebo ani neskúsite uspieť.

Ak sa vám vďaka motivačným knihám, či seminárom podarí zvýšiť si sebavedomie, sebahodnotenie a celkový pocit úspešnosti, máte veľkú šancu, že vás to môže posunúť ďalej.

Pridajte komentár: