Kto je úspešný a kto neúspešný

Pojmy úspešný a neúspešný človek používame ako zovšeobecnenie, ako názorné označenie. V skutočnosti nikto nie je úplne úspešný alebo úplne neúspešný.

  • Niekto je pomerne úspešný v láske, ale nemá veľa peňazí.
  • Iný má peniaze, lásku, ale inak je osamelý.

Je to úspech? Neúspech? Dôležité je, že takéto bleskové popisy sú popisom daného stavu. No život človeka prebieha v čase.

To čo platí dnes, nemusí platiť zajtra.

  • Niekto získa veľa peňazí, ale stratí lásku.
  • Iný, čo má peniaze aj lásku, možno zlepší vzťahy s ľuďmi a získa veľa priateľov.

Ak máte pocit, že ste boli doteraz skôr neúspešní, je to možno oprávnený pocit. Možno nie. Môžete začať pracovať na zmene. Skúste svoj doterajší neúspech začať riešiť. Niečo zmeňte. Boli ste doteraz neúspešní? Tak potom prestaňte robiť to, čo ste robili doteraz – zjavne to k úspechu neviedlo.

Možno si teraz potichu kladiete otázku, ako by to vyzeralo, keby sa všetci rozhodli byť úspešní. Keby všetci chceli byť bohatí, vzdelaní. No sú to plané úvahy. Uisťujem vás, že sa tak nestane. Dosiahnuť úspech je nepohodlné. Ľuďom sa nechce. A tak nemá zmysel strácať čas úvahami, čo by bolo, keby.

Väčšina ľudí vlastné pohodlie miluje viac než svoje zdravie, vzhľad, úspech. Ak sa budete riadiť inštrukciami v tejto knihe zistíte, že od vás chcem, aby ste ihneď začali žiť v nepohodlí. Aby ste začali konať. Aby ste sa vzdali časti pohodlia a začali sa vzdelávať. Cvičiť. Rozumnejšie sa stravovať. Relaxovať. Plánovať si život. Ak to dokážete, začnete sa stávať iným človekom. Začnete dosahovať úspechy, o akých ste si predtým netrúfli ani len snívať. A dokážete to vy sami. Verte si. Vedzte. Pracujte podľa toho.

Samotným prečítaním žiadnej knihy sa úspešnými určite nestanete. No možno sa vo vás niečo začne rozvíjať. Možno nápad. Možno túžba. Stačí, ak vďaka týmto radám zmeníte postoj ku svojim možnostiam. V tej chvíli táto kniha splnila účel. Chcem vás len motivovať. Nespravím za vás prácu. Chcem vás navnadiť, lebo ak dostanete chuť, tá vás sama bude motivovať.

Princíp fungovania motivačného textu je taký, že opakujem to, čo už asi dávno viete. Ale pri opakovanom vnímaní týchto myšlienok si zároveň vo svojej mysli vybavujete svoje aktuálne problémy. Svoje túžby, či úlohy si držíte kdesi v podvedomí a v bežnom živote na ne zabúdate. Práve pri čítaní motivačného textu sa často vynorí niečo z vašich minulých snov. Niekedy vznikne kombinácia, ktorá vo vás vyvolá nápad. A nápad to je jedna z najcennejších vecí, ktoré môžete dostať. Takže text, ktorý už možno aj poznáte vás niekedy privedie k novým nápadom, ako riešiť svoju aktuálnu situáciu, aktivuje vás, motivuje vás. Upriamuje vašu pozornosť, bráni rozptýleniu. Bez toho by ste možno nehľadali a nenašli riešenie svojej otázky.

No ak nemáte žiadne väčšie ciele a sny, samotný motivačný text vám nepomôže. Budú to pre vás len prázdne vety, táraniny, vymývanie mozgov. Tak sa vám tieto riadky budú javiť, ak nemáte svoj sen. Ak chcete niečo dosiahnuť, potom sa môžete na cestu posilniť motivačnými knihami či nahrávkami.

Pridajte komentár: