Kde vziať čas na štúdium?

Chcete študovať a nemáte čas? Stačí, ak si spravíte rýchly prehľad, kde častejšie zvyknete tráviť čas a nič pritom sústredene nerobíte. A už to ide. Auto, električka, vlak, pri státí v rade, u lekára, na tréningu, pri sprchovaní, počas varenia, upratovania, na výlete. Pri mnohých z týchto činností sa dá naberať veľa informácií.

  • Čítať sa dá pri chôdzi, u lekára, v rade, v električke.
  • Tam, kde sa čítať nedá, môžete počúvať. Počúvajte zvukové knihy, je ich veľa. Na prechádzkach, pri varení, upratovaní, ceste v aute.

Ak viete aspoň čiastočne anglicky, zvukových kníh nájdete obrovské množstvo na všetky možné témy. Ich počúvaním si zlepšíte aj cudzí jazyk. Aj v našej reči sa dá zohnať vcelku solídny balík načítaných kníh. Od beletrie až po rôzne motivačné a vzdelávacie programy. Stačí hľadať.

Tip: Niektoré spoločnosti multi level marketingu majú svoje vlastné školiace systémy, často založené práve na zvukových nahrávkach. Mnoho materiálov sa síce zaoberá špecifikami tohto-ktorého biznisu, ale bývajú tam aj programy na osobný rozvoj.

Tip: V počítači sa dá existujúca kniha zdigitalizovať z papierovej verzie na čítaný text. Je to síce práca na pár hodín pre pokročilého, ale výsledok môžete potom dať automatizovane načítať niektorému programu na prevod písaného textu do hovoreného slova v MP3. Príkladom je Voice Reader, alebo programy pre prácu s PC pre nevidomých. V súčasnosti (rok 2009) kvalita zvuku čítania nie je vysoká. Z hlasu počuť, že je umelý. Ale už je to počúvateľné.

Tip: Dajte si knihu načítať niekým zo známych a máte svoju nahrávku. Kopa študentov chodí upratovať za pár eur na hodinu. Ponúknite im rovnakú cenu za načítanie knihy na diktafón, alebo priamo do počítača v MP3. Je to možno 10 hodín práce a môžete počúvať to, čo potrebujete.

Mne osobne sa počúvanie vzdelávacích materiálov veľmi osvedčilo, preto ho takto zdôrazňujem. Každý deň môžem počúvať najmenej hodinu – pri chôdzi, pri tréningu, v meste.

Väčšina ľudí takmer vôbec nečíta, nevzdelávajú sa. Svoj čas plytvajú čítaním bulvárnych novín, sledovaním televízie, počúvaním rádia, klebetami. Ak vy budete namiesto toho čítať alebo počúvať knihy, v priebehu niekoľkých mesiacov sa dostanete do inej ligy. Získate konkurenčnú výhodu v živote, v práci. Zvážte či cez víkend nenavštívite nejaké biznisové školenie. Aj u nás na Slovensku sa dajú navštíviť mimoriadne kvalitné semináre a tréningy zamerané na biznis, podnikanie, sebarozvoj, komunikáciu. Radím vám, tomu venujte viac pozornosti, ako správam!

Pridajte komentár: