Motiváciu určuje aj chémia v mozgu

Miera túžby a odhodlania s akým sa pustíte do cieľa je však určená aj chemicky. Pri nerovnováhe látok zvaných monoamíny (dopamín, serotonín, noradrenalín, acetylcholín) sa správanie človeka zmení. A vôľou sa to ovplyvniť nedá, pretože samotná vôľa je regulovaná aj chemicky. Menej motivovaný človek má teda možno len poruchu na úrovni týchto „chemikálií“. Ak teda môžem voliť tak neohrabané slovo pre označenie neurotransmiterov.

Aspoň telegraficky si povedzme, čo tieto látky regulujú:

  • Sérotonín: Mieru nálady, úzkosti, agresivity, impulzivity. Má vplyv na spánok, chuť do jedla, sexuálne správanie a dokonca aj na bolesť.
  • Noradrenalín: Bdelosť, náladu, energiu, pozornosť, učenie.
  • Dopamín: Motiváciu a vôľu. Myslenie. Telesné pohyby, ich koordináciu.

Kým je v tele po chemickej strane všetko v rovnováhe, podľa potreby môžeme byť impulzívni, alebo odpočívať. V ohrození budeme mať strach, ale bez ohrozenia budemé spokojní. Akonáhle sa však objaví nerovnováha týchto chemikálií, nasleduje aj „nevyvážené“ správanie. Ak je posunuté smerom k smútku, či depresii, postihnutý človek zostane depresívny, aj keby ste mu darovali milión. Jednoducho sa v ňom „nezapne radosť“.

noradrenalin-serotonin-dopamin-vplyv

Iným príkladom môže byť porucha v motivácii. Takého človeka nezmotivuje nič. Prosby, hrozby, argumenty, ani odmena. Jednoducho „necíti túžbu“. Takže v stave nerovnováhy na úrovni monoamínov človek nedokáže reagovať primerane podnetom.

Skúsme si teraz zjednodušene a pomerne nepresne popísať, ako sa prejavuje „nedostatok“, alebo „prebytok“ týchto chemikálií.

  • Pri nedostatku sérotonínu sa začne objavovať zlá nálada, obavy, depresia. Prebytok vedie ku zmätenosti.
  • Pri nedostatku noradrenalínu nasleduje útlm aktivity, depresia. Nadbytok vedie k mánii, priveľkej čulosti.
  • Nedostatok dopamínu zhoršuje psychomotorické funkcie, pohyb.

Stráca sa motivácia, vôľa, myslenie. Objaví sa trasenie, nízka pohyblivosť. Nadbytok dopamínu spôsobí poruchy v myslení, zmätenosť, bludy, agresivitu.

Niektorí ľudia sú „nastavení“ tak, že majú stále chuť na niečom pracovať, skúšať. Iní sú fl egmatickí, kde ich dáte, tam budú. Ak máte pocit, že vás akosi nič nedokáže hlbšie zaujať, skúste sa o tom poradiť s lekárom.

Váš cieľ by vás mal priam elektrizovať. Potom pri plánovaní svojho života hľadajte prednostne také oblasti, v ktorých

  • máte reálnu šancu uspieť;
  • veríte si, že to môžete zvládnuť;
  • veľmi to chcete.

Potom si môžete začať pripravovať plán. Vráťme sa ešte k tomu, že splneniu každého cieľa bránia rôzne prekážky.

Mnohí ľudia si za cieľ dajú vyhýbať sa prekážkam. Asi tušíte, že to je ustupovanie. Narazíte na prekážku a stiahnete sa. Príde iný problém. Ešte viac sa stiahnete. Keď ustupujete, váš životný priestor sa zmenšuje. Táto stratégia vychádza z nereálnej túžby po istote a bezpečí. Vychádza z postoja „lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“.

Mnohým život v závetrí vyhovuje. Netreba sa príliš namáhať. V dnešnej dobe sa dá žiť nenápadne. Žijú tak mnohí. Kým sa pomery a sociálna situácia väčšiny budú držať v priaznivých hodnotách, bude sa ľuďom v závetrí stáda vcelku dariť. Síce nebudú mať veľké možnosti, ale nebudú ani trieť biedu. Je to malý úspech, ktorý je dobré občas si pripomenúť. Žijeme v dobe, keď sa prakticky o nič netreba snažiť a aj niekoľko generácií rodiny môže prežiť pokojný život v mieri a bezpečí. Je to príjemné. Dnes je to ľahko splniteľný a dosiahnuteľný cieľ. Je fajn, že sa dá tak ľahko splniť. My sa však budeme venovať skôr tomu, čo robiť, ak chcete viac než málo.

Pridajte komentár: