Naučený strach

Okrem pohodlia nás od dosiahnutia úspechu často delí aj takzvaný naučený strach. Ide o to, že človek niečo skúsi a ak sa to nepodarí na prvý pokus, alebo niekoľko málo pokusov, naučí sa, že to nejde a viac to už potom neskúša. Neúspech znižuje ďalšiu motiváciu. Ak človek párkrát neuspeje, zvyčajne sa vzdá ďalších pokusov. Povie si, že to nie je dosiahnuteľné.

Úlohy a ciele sú akýmsi filtrom, cez ktorý prejdú len vytrvalí ľudia. Úspešní sú ochotní skúšať uspieť aj po niekoľkých neúspešných pokusoch.

Klasickým príkladom naučeného strachu môže byť vzťah starších ľudí k počítačom. Zvládnutie počítača je dnes jednoduché – päťročné dieťa ho s prehľadom vie ovládať. Jeho 65-ročná stará mama však už za svojho života mnohokrát zažila, ako sa kazili nové televízory, rádiá. Počítač je nová vec a ona sa ho bojí čo i len dotknúť. Neverí si. Je to naučený strach. Bojí sa chytiť myš, aby niečo nepokazila. Navyše je netrpezlivá skúmať niečo nové. Ak sa to nedá vysvetliť pár vetami, je to pre ňu nepohodlné, pretože si nevie predstaviť, aká odmena by ju čakala, keby mohla byť napríklad na internete. A tak sa vopred vzdá skúsiť niečo také jednoduché, že to inak zvláda jej vnúča…

Pridajte komentár: