Mentor vám pomôže k úspechu

Ak chcete dosiahnuť úspech, potom je dobrým nápadom nájsť si mentora. Absolútna väčšina úspešných mala v mladosti "poruke" niekoho, kto im dlhodobo pomáhal, alebo radil. Taká pomoc totiž mladému (nie je podmienkou) človeku dá veľký náskok pred tými, ktorí žiadneho mentora nemajú. Aj bez pomoci zvonka sa môžete stať úspešní, no zvyčajne vám to v takom prípade bude trvať oveľa dlhšie. Spravíte totiž veľa chýb, na ktoré vás nemá kto upozorniť.

Slovo mentor, alebo mentorovať je dnes asi najčastejšie vyslovované s príhanlivou príchuťou. Vzťahuje sa na niekoho, kto kára, poúča, mudruje a inak otravuje. Často tak označujeme ľudí, ktorí keď niekam prídu, tak hneď každého poúčajú, sekirujú a inak presadzujú svoje ja. Také bytosti nemá nikto rád a zvyčajne ich "pôsobenie" ani nemá nejaký účinok.

Mentor je niekto, kto vám poskytuje osobné vedenie

To má ku káraniu a kritike veľmi ďaleko. V praxi sa vzťah mentor – mentorovaný často vytvorí akosi prirodzene a sám od seba. Môže vzniknúť, napríklad:

 • na základe rodinného vzťahu – niekoho skúseného máte v rodine a tak máte možnosť častejšie sa s ním stretávať
 • vďaka spoločným záujmom – chodíte cvičiť spolu s niekým, kto sa vyzná v oblasti, ktorá zaujíma aj vás a popri tréningu o tom môžete debatovať
 • v zamestnaní – "posadia" vás vedľa skúseného kolegu a tak s ním môžete konzultovať
 • v partnerskom vzťahu – skôr zriedkavá to záležitosť, ale aj to je jedna z možností
 • aj na diaľku, napríklad v diskusnom fóre – aj keď to je trocha menej štandardné, ale aj týmto spôsobom sa dá dosiahnuť istá forma mentoringu, hoc mentorom tu potom môže byť aj viacero ľudí

Nech už vzťah mentora a mentorovaného vznikne akokoľvek, pozrime sa na to, ako to vlastne funguje.

Neraz ani jeden zúčastnený nemusí vedieť, že "toto je mentoring". Stačí, aby sa dvaja ľudia stretli v nejakej situácii.

Napríklad ja som v mladosti často chodil do knižnice. Neraz som tam pomáhal s drobnými opravami, pretože ma to bavilo a im sa to hodilo. Vďaka tomu som mal vždy "protekčné" právo dlhšie sa zhovárať s knihovníkmi. Neraz som sa mohol o všeličom poradiť. Často s mojimi názormi nesúhlasili, inokedy ich naopak ocenili. Až s odstupom možno 20 rokov som si neskôr uvedomil, ako veľa názorov som prebral od starších a múdrejších. Niekoľko rokov sme potom hrávali v kapele, ktorú viedol oveľa starší hudobník. Znova. Výrazný vplyv a urýchlenie poznania.

Ako vyzerá mentorovanie v praxi

Či už ide o cielený osobný rozvoj, alebo stretnutie dvoch ľudí, vždy sa stane jedna vec: pozorujeme. Zvieratá aj ľudia sa učia pozorovaním. Ak ste mali doma nejaké zvieratká, ktoré mali mladé, napríklad papagáje, tak ste to videli. Mláďa nevie, čo má robiť. Rodič to predvedie raz a za chvíľu to "vie" aj mláďa. Podobne fungujeme aj my. V mladosti je to veľmi viditeľné. Ak si mladý človek obľúbi nejakého speváka, alebo osobnosť, často ju potom napodobňuje. Chce byť ako on, rovnaký, alebo podobný. Potom vidíte po meste chodiť ľudí, ktorí

 • sú oblečení na spôsob svojich vzorov
 • pohybujú sa podobným spôsobom
 • často aj uvažujú v okruhu tém vzoru

To, samozrejme, nie je nejaký mentoring, iba napodobňovanie. Ukazujem na ňom, že podobný proces nastane aj v prípade, že sa mladý človek začne stretávať s niekým

 • starším
 • alebo skúsenejším

a zároveň ho bude aspoň trocha uznávať. V tej chvíli začínajú bežať procesy od napodobňovania, preberania názorov, postojov, giest, často smiechu. Tento proces je spravidla dlhodobý. Trvá aj niekoľko mesiacov kým prevezmete od niekoho prízvuk reči, alebo obľúbené slová. No stane sa to či chcete, alebo nie. No a často sa to môže stať aj opačne, niekedy si niektoré vaše prvky správania môže osvojiť váš mentor.

Akonáhle teda máte prístup ku niekomu, kto je pre vás v pozícii, kedy ho uznávate ako istú autoritu, začína proces mentoringu. Raz sa spýtate, či ste vhodne oblečení na určitú situáciu. Inokedy si posťažujete, že vás niekto naštval a rozprávate sa o tom. Alebo sa radíte, ako riešiť problém so svokrou, v práci, alebo si dáte odporučiť, akú počúvať hudbu. Jednoducho ste v interakcii. Ako sa postupne zhovárate, často sa dozviete nové veci (preto je predpokladom mentoringu to, že mentor je skúsenejší, alebo starší a tým sa predpokadá prinajmenej životná skúsenosť). Konzultujete svoje nápady a názory.

 • Mentor vám tak často povie "toto nebude fungovať" a ušetrí vám zbytočný pokus.
 • Alebo chcete dosiahnuť úspech v nejakej oblasti a mentor vám ukáže, že k výsledku vedie skratka.
 • Alebo máte nejaký zámer a mentor vás upozorní, že iný cieľ by mohol byť atraktívnejší.

Mentor teda funguje ako určitý katalyzátor (urýchľovač) procesu vášho dozrievania, vzdelania, či kariérneho postupu.

Je jasné, že ak vás baví nejaká oblasť, tak aj bez pomoci niekoho skúseného sa viete pomerne dobre zariadiť. Stačí si prečítať nejaké knihy, pozrieť internet a dosť veľa sa naučíte. No ak popri tom môžete svoju činnosť a znalosti konzultovať, značne tým urýchlite nadobudnutie vedomostí. V každom odbore je totiž veľa oblastí, ktoré síce treba vedieť, ale nie sú rozhodujúce. No a potom na základe paretovho pravidla 80:20 je tu aj zopár drobností, na ktorýz mimoriadne záleží. Pri čítaní kníh často dostávate dáta komplexné a nemusí z nich vyplynúť, čo je to najdôležitejšie. Mentor vám v tomto potom môže dramaticky zrýchliť vstup do "znalostnej databázy". Len tým, že vás pár vetami upozorní, kam smerovať pozornosť. Maličkosť, kotorá spraví dramatický rozdiel.

Mentoring ako korporátny newspeak

V profesionálnej praxi sa hlavne v oblasti koučingu a osobného rozvoja často používa aj mentoring. Aj tu platia rovnaké zásady, ako sme si už popísali. No v profesionálnej praxi je mentorovanie viac štruktúrovaný proces, ktorý má pravidlá a stanovené ciele.

 • noví zamestnanci sú pomocou mentoringu rýchlejšie integrovaní do kolektívu a môžu sýchlejšie plniť pracovné úlohy
 • mentoring sa využíva aj na rozvoj kádrov a talentov – ak si vedenie všimne pracovníka, ktorý má talent, môže ho týmto spôsobom pripravovať na kariérny rast
 • v menšej firme môže byť užitočné, ak top manažéri majú prístup k mentoringu u niektoho, kto má skúsenosti s riadením veľkej firmy – naučia sa, ako sa pripraviť na rast firmy

To sú príklady, ako sa môže proces mentorovania pretaviť aj do profesionálnej praxe.

Mentor aj na diaľku?

V dnešnej dobe už je možné získať mentora aj na diaľku. Nie je to celkom ideálne, ale hlavne pre profesionálnu prax to môže celkom fungovať – radšej to, ako nič. Príkladom môžu byť diskusné fóra, alebo e-mailové diskusné skupiny. Tu sa spravidla stretáva veľa ľudí s podobnými záujmami. Niektorí z nich sú už veľmi skúsení, iní začínajú. Pre začiatočníka bude už sledovanie diskusie veľmi prospešné. Rýchlo zistí, aké problémy sa riešia najčastejšie. A ako.

Chcete sa stať v nejakej oblasti expertom? Okrem viacerých (dobrých!) kníh na tú tému sa zapojte do niekoľkých diskusií. Sledujte dianie a začnite v danej oblasti aj vykonávať nejakú prax. Spojením týchto prvkov dosiahnete veľmi rýchle osvojenie si znalostí. Nie, nechcem vyvolať ilúziu, že úspech alebo expertnú úroveň dosiahnete rýchlokvasným procesom. Treba pevné základy a prax. Ale vďaka mentorom z diskusných fór, či konferencií sa tento proces dá značne urýchliť. 

Ako si nájsť mentora?

Najlepšie je, ak sa osobne poznáte s niekým, kto už dlhší čas robí to, čo zaujíma aj vás. Nech je v tom dobrý. Potom sa pokúste dosiahnuť stav, aby ste sa občas mohli stretávať.

V mnohých prípadoch sa vám podarí nájsť niekoho, kto bude ochotný vziať pod svoje "krídla" niekoho, kto začína. Najmä na úrovni rodiny možno nájdete niekoho, koho názory by vám mohli byť užitočné. Pre mentora je často príjemné uvedomiť si, že niekomu pomôže so štartom do života. Už to, že mu vyjadríte uznanie a pozornosť môže pre mnohých byť silným zadosťučinením.

Ak však hľadáte mentora skôr v odbornejšej oblasti, tam môže byť situácia o niečo komplikovanejšia. Sú obory, kde vám nikto len tak nedá svoje vedomosti. Keď pre nič iné, tak načo si vychovávať konkurenta. Navyše, úspešní sú často časovo značne vyťažení a len ťažko si budú hľadať čas na to, aby sa ešte popri tom všetkom venovali "materskej škôlke". Potom príde na radu otázka:

Čo za to? Niekedy je jednoducho potrebné pripraviť si nejaký plán. Ako chcete svojho potenciálneho mentora vlastne zaujať? Čo mu môžete ponúknuť také, aby to upútalo jeho pozornosť? Jednoducho ak od niekoho chcete "ťahať rozumy", hľadajte ako by ste aj vy jemu poskytli niečo, čo ocení. To nemusí vždy byť celkom jednoduché. Úspešní ľudia majú spravidla "všetko". Peniaze, plný kalendár a často aj dostatok záujemcov o spoločnosť. Nemusí byť ľahké votrieť sa im do priazne. Najmä ak sú už vyhorení, vôbec nemusia mať chuť diskutovať o pracovných otázkach.

Napriek tomu si však skúste zistiť, či váš potencionálny mentor nemá záujem o niečo, čo mu viete poskytnúť. Potom by ste sa dostali do výhody. Už som spomenul príklad s posilňovňou – nie je vymyslený.

Pár rokov som chodieval cvičiť s profesionálnym trénerom ako jeho sparring partner. Znie to absurdne – prečo by mal začiatočník cvičiť s profíkom? Odpoveď vám možno vyrazí dych: lebo ten profík nemal poruke nikoho na svojej úrovni, kto by bol ochotný chodiť pravidelne. Kto ste cvičili viete, že ak idete sami, často nakoniec nejdete. Ale ak viete, že tam bude niekto čakať, tak vás to zdvihne zo stoličky. Aj počas cvičenia je pomoc poruke výhodná, aj keď len amatérska. No a keď už sme spolu trénovali tak sa debatovalo. Raz som sa pýtal ja niečo o cvičení. Inokedy sa on pýtal niečo mňa o internetovom marketingu. Tak nás oboch tieto tréningy posunuli oveľa ďalej, než by sme boli. Aj to je príklad, ako sa dá získať mentoring.

Najnepríjemnejšie na celej veci je fakt, že mentoring je značne pomalý proces. Pár minút zvyčajne nestačí. Možno v profesionálnej oblasti to je iné, ale teraz uvažujem o mentoringu zameranom na celkový životný štýl, či dosiahnutie cieľov. Tu už uvažujeme na úrpvni úpravy postojov, osobnostných predpokladov, komunikačnej zručnosti, celkovej gramotnosti. To sú často hodiny strávené pozorovaním, rozhovorom… Je ťažké si niečo také "kúpiť" a dosiahnuť tak niečo ako "platený mentoring". Dá sa aj tak, ale málokto si môže dovoliť za takú službu zaplatiť. Akokoľvek by to bola asi veľmi dobrá a vysoko návratná investícia, neprejaví sa hneď. Jej efekt sa prejaví až v horizonte rokov.

Neraz stojí za úvahu aj pomoc. Ak váš mentor môže mať potrebu pomocníka, skúste mu ponúknuť svoje služby. Neskúmajte veľmi finančnú stránku, pretože to môže byť skôr škola, ako práca. Ak sa popri práci môžete s ním radiť a rozprávať aj o iných veciach, potom mu pokojne pomáhajte aj zadarmo. To, čo vás môže naučiť vám neskôr prinesia oveľa viac.

A na záver tip pre mladých

V posledných rokoch trocha silnie trend, kedy sa mladí snažia viac stretávať sami a nemajú záujem o názory gerontov. Je to normálne a je to v poriadku. Hlavne je to príjemné.

Z času na čas si skúste spraviť nejakú rýchlu bilanciu. S kým sa stretávate celý týždeň? Alebo celý mesiac? Ak sú to stále rovesníci, potom je vhodná ďalšia otázka: rastiete? Zlepšujete si v partii nejaké skúsenosti, máte nejaké záujmy, ktoré vám pomáhajú osobnostne rásť? Alebo sa pripravujete na zamestnanie či podnikanie? Ak odpovede sú áno, potom asi všetko robíte dobre. Nejaký ten "geront na konzult" by asi neublížil, ale netreba to zas preháňať.

Neraz však človek má smolu na okolie. Ak sa po väčšinu času bavíte s partiou a dobrý program na víkend znamená riadne sa ožrať, potom máte možno problém. Také trávenie času je iste príjemné. No neposúva vás ďalej. Ak si vytvoríte zvyk tráviť čas skôr príjemnou zábavou, môže to znamenať, že neskôr budete zabíjať veľa času v málo príjemnej a zle platenej práci. Je to mrzuté, ale odporúčam zvážiť to.

Venujte aspoň nejaké hodiny do týždňa niečomu, čo vaši rovesníci nerobia. Niečomu, čo vám umožní dostať sa v živote do výhody. Nikdy neviete, kedy sa vám zíde náskok.

Pridajte komentár: