Multi level marketing

Asi ste už počuli o multi level marketingu. Označuje sa aj pojmom sieťový marketing. Umožňuje aj popri zamestnaní získať podnikateľské znalosti a skúsenosti bez veľkých investícií. Ak uspejete, slušne zarobíte.

Skratku MLM budem v ďalšom texte používať na skrátenie dlhého názvu „multi level marketing“. Niekedy sa spája aj s pojmami ako nátlakový predaj – nátlak tu môže byť na prvý pohľad neviditeľný. Systém nastaví ekonomické parametre tak, že predajca je motivovaný predávať väčší objem a to naň tlačí. Potom on sám bude vyvíjať tlak na svojich zákazníkov. A práve to zničilo povesť tomuto inak fajn nápadu. Ale otravní predajcovia? To nikto nemá rád!

Koncept MLM je pre mnohých ľudí celkom neprijateľný. Možno preto, že ide o podnikanie a nie zamestnanie. Ľudia so znalosťami zamestnanca konceptu MLM často nerozumejú. Chápu to skôr ako pyramídovú hru, pretože si nedokážu predstaviť, akú štruktúru má „bežný“ obchd. MLM biznis im je často chybne predstavený, ako zázračný nástroj na ohromujúce zisky dostupné pre každého. A tak naivne očakávajú rýchly a bezprácny zisk. No ten bez systematickej práce prísť nemôže. A už vôbec nie rýchlo. Potom je príjemnejšie nadávať, že koncept MLM nefunguje ako priznať vlastný neúspech.

Aspoň telegraficky teda preleťme o čo ide.

Predstavte si, že by ste chceli mať prácu a príjem ako top manažér v niektorej nadnárodnej korporácii. Aké máte šance? Mizerné. MLM systém vám umožňuje ukázať, čo viete. Môžete sa stať manažérom ľudí a predaja. Najskôr v malom, medzi známymi. Darí sa vám? Môžete to skúsiť vo väčšom. Ak ste schopný, časom sa dostanete na úroveň príjmu ako top manažér. No musíte pre to spraviť to, čo robia top manažéri. Zjednať obrat, zorganizovať a viesť ľudí, rozvíjať tím.

Čo teda v MLM treba robiť?

Porovnajme vašu prácu s prácou manažmentu neďalekého hypermarketu:

 • Úlohou manažérov hypermarketu je spôsobiť, aby si čo najviac rodín z blízkeho okolia chodilo kupovať tovar k nim. Využívajú na to masívne, drahé reklamné kampane a rôzne rafinované stratégie, ktoré stoja veľa peňazí. Budujú luxusné obchodné centrá. Je to drahý špás. Kto ho zaplatí? Zákazník. To všetko je súčasťou ceny tovaru. Zákazník zaplatí nielen za reklamu, ktorou bol prilákaný do predajne, ale v cene za tovar platí aj za budovu predajne a jej prevádzku, ochranku, sklady, dopravu, licencie, obaly… Je to 60 a viac percent z ceny tovaru.
 • Vašou úlohou v MLM je spôsobiť, aby čo najviac ľudí nešlo kúpiť všetky tie bežné potreby do hypermarketu. Potrebujete ich presvedčiť, aby si ich kúpili cez internet v MLM spoločnosti. Alebo priamo od vás. Ako to dosiahnete? Nemáte na to nič iné, len svoju výrečnosť. Presvedčíte ľudí? Potom peniaze, ktoré by šli do budovania hypermarketov, na platy predavačov, na reklamu dostanete vy ako odmenu za svoju prácu. A nie sú to malé čiastky. 30 až 60 percent z ceny predaného tovaru môže ísť ku vám.

Dokážete zmanažovať pár desiatok rodín, aby si kúpili pracie prášky, drogériu, výživové doplnky cez internet a nie v blízkom nákupnom centre? Ak áno, potom slušne zarobíte. Sú to produkty, ktoré tieto rodiny musia kúpiť každý mesiac. Tak či onak. Jednoducho ich kúpia. Buď v MLM systéme, alebo v obchodnom dome. Potrebujú ich. To je v stručnosti princíp práce v MLM. Dalo by sa ísť hlbšie. Ak ste výborným manažérom, nájdete ďalších manažérov, ktorí budú robiť to isté, čo vy. Ako skupina zväčšíte objem predaja. To pocítite na peňaženke. Rovnako ako všetky nadnárodné korporácie vytvárajú obchodné reťazce a siete predajní, v MLM budujete sieť spotrebiteľov. Robíte to isté, čo hypermarket, len lacnejšie a bez drahej reklamy.

Predávate tovar a budujete sieť

Kým to robíte s niekoľkými ľuďmi, zvyčajne je odmenou len zľava na produkty. Ak vybudujete skupinu s pár desiatkami členov, slušne zarobíte. Ak sa vám stále darí, časom vybudujete skupinu so stabilným obratom. Taká skupina sa od vás oddelí. Už sa nemusíte o ňu starať, môžete budovať ďalšie skupiny. Od tej chvíle sa však váš príjem začne skladať z dvoch častí. Prvá časť je podiel z obratu vašej novej skupiny a druhá časť je pasívny príjem z obratu osamostatnenej skupiny, ktorú ste vytvorili. Keby ste v tejto chvíli prestali v MLM pracovať, práve táto pasívna časť príjmu vám bude každý mesiac vyplácaná. Toto je pointa MLM. Na túto úroveň sa však dostanú len tí najlepší.

Ak ste doteraz boli zamestnancom, asi nemáte skúsenosti s predajom ani s vedením ľudí. Preto majú úspešné MLM spoločnosti vlastné školiace systémy, ktoré pomáhajú porozumieť princípom priameho predaja a budovaniu obchodnej siete.

Školiaci systém je prednostne zameraný na predajné stratégie, ale získate v ňom aj komunikačné zručnosti, osobný rozvoj. Vzdelávací program zvykne zlepšiť výsledky nielen v MLM predaji, ale často aj v pôvodnom zamestnaní a v osobnom živote. MLM firmy sa snažia o systematickú výchovu svojich ľudí k sebadisciplíne, sebazodpovednosti, k podnikateľskému mysleniu. Počul som množstvo týchto prednášok. Je to tak trocha zvláštny materiál. V MLM vás úspešní učia, ako uspieť. Ak neuspejete vy, neuspejú ani oni. No aj keby ste na MLM nakoniec nezarobili ani cent, to, čo sa vo vzdelávacom systéme naučíte vám môže neskôr v živote pomôcť.

Možno namietnete, že ak niekto chce študovať, nepotrebuje na to predsa vstupovať do MLM. To je pravda. Stačí zavítať do knižnice a čítať, čítať, čítať. Ale čo? Ktorú knihu? Prečo práve dnes? Väčšina ľudí uznáva, že vzdelávanie a čítanie sú fajn. A rovnaká väčšina ľudí si neprečíta za rok ani jednu celú knihu. No ak ste motivovaní vzdelávať sa (napríklad nádejou na zisk z úspešného biznisu), hneď to vzdelávanie vezmete akosi vážnejšie.

Práca v MLM vás bude vťahovať do komunity, ktorej záujmom je váš obchodný úspech. MLM systém upriamuje pozornosť členov skupiny na predávané produkty, techniky predaja, obchodný obrat. Členovia si navzájom poskytujú uznanie a podporu, čo je príjemné a konštruktívne. Napriek srdečným a niekedy veľmi bezprostredným vzťahom v skupine však ide o prácu, o obrat, o predaj. Preto pozor! Ak sa obávate, že by ste mohli byť takpovediac pohltení komunitou, k MLM musíte pristupovať opatrne. Všetci sú milí, usmievaví, príjemní. Bežné je tu uznanie, ocenenie, radosť. Často aj za maličkosti. Aj keď sú však tieto vzťahy srdečné, sú to predovšetkým vaši kolegovia. Človek, ktorý sa v živote necíti celkom naplnený a úspešný, môže v MLM skupine nájsť náhradnú náplň života.

No netreba démonizovať MLM – práca a tím môžu človeka vtiahnuť, či pohltiť aj keď nejde o MLM. Iste poznáte ľudí, ktorí sa tak sústredili na svoje zamestnanie či podnikanie, že robia aj na úkor zdravia, či osobného života. Má to aj názov – vorkoholizmus.

K práci v MLM pristupujte s vedomím, že nahrávky, knihy, semináre, aj členovia skupiny sú pre vás okolím. A okolie má schopnosť človeka formovať, aj deformovať.

Ak na vás zástupca skupiny, alebo ich materiály pôsobia čo i len v náznaku agresívne, nepríjemne, nátlakovo, určite sa im vyhnite. Inak hrozí, že aj z vás sa stane agresívny predajca… Sú takí a nikto ich nemá rád. Ak o práci v MLM uvažujete, odporúčam vám, aby spĺňala tieto 3 podmienky:

 • Zvoľte si čo najdlhšie fungujúcu MLM spoločnosť. Ak je už na trhu niekoľko desiatok rokov a stále prosperuje, zrejme je jej obchodný model dlhodobo funkčný. Mohol by fungovať aj pre vás. Prečítajte si etický kódex MLM spoločnosti, či sa s ním stotožníte.
 • Vyberte si takú skupinu pracujúcu v tejto MLM spoločnosti, ktorá príjemne komunikuje s ľuďmi. Ľudia, s ktorými sa máte častejšie stretávať vám musia byť príjemní. Naučíte sa od nich aj vy vystupovať podobne.
 • Uistite sa, že v tejto MLM skupine je k dispozícii systematický vzdelávací program. Odporúčaná literatúra, audionahrávky na počúvanie v aute či doma, semináre, osobné konzultácie.

Tieto tri podmienky výrazne zvyšujú šance, že v MLM uspejete. Práca v MLM je veľmi jednoduchá, ale nie ľahká. Tak ako všade, aj v MLM uspeje len málo z tých, čo sa o to pokúsia.

Ak aj neuspejete v MLM, mali by vám na toto obdobie zostať príjemné spomienky a zopár nových vedomostí a skúseností. Ktohovie, môžu sa vám niekedy zísť. Toľko krátky exkurz do oblasti multi level marketingu.

Komentáre k článku: Multi level marketing

 1. Jana 2. februára 2011

  Veľmi pekne napísaný článok v jednom multileveli, pôsobím už dva roky. A musím povedať že som spokojná, nieje to ľahké, treba sa tomu venovať každý deň ale skutočne ma to baví, napĺňa (plus je to práca s kozmetikou a keďže som žena…). Som ešte študentka ale mám slušné peniaze a viem čomu by som sa chcela v budúcnosti venovať. Držte mi palce :-)

 2. jozino 3. februára 2011

  aj ja musím oceniť formu akou bolo to to podnikane opísané. rovnako robím vo firme, ktorá sa zaoberá MLM a som spokojný aj keď to skutočne nie je prechádzka ružovou záhradou a práca s ľuďmi bola vždy tou najťažšou. no ak sa človek zaprie a trpezlivo pracuje hlavne na sebe, tak potom úspech príde. lebo najdôležitejšie je pracovať na svojej osobnosti, aby mohol viesť ďalších.

 3. Janka 27. februára 2011

  Jani a pre aku kozmetiku pracuješ ak sa smiem spýtať. Náhodou mi padol do oka tvoj článok.
  Nieje to kozmetika MK ?

 4. Amputa 14. júna 2011

  D Ô L E Ž I T É !!! Ak Vás zaujíma network marketing, sieťový marketing alebo jednoducho MLM marketing a každý, kto má zájem uspieť v tomto odvetví, čiže v práci z domu, v práci cez internet, to znamená v dnešnom podnikaní, pretože aj práca z domu a cez internet je určitý druh podnikania, si musí tieto informácie určite prečítať …
  Je zarážajúce, ak sa v dnešnej dobe, dobe internetu ľuďom hovorí, že nemusia nič vedieť o podnikaní a o reklame, že si stačí vytvoriť zoznam ľudí a mať nadšenie ! To v dnešnej dobe už dávno neplatí !!! A preto je tak veľa ľudí neúspešných aj napriek tomu, že robia všetko podľa doporučení svojich sponzorov, pretože ich nikto na to neupozornil a nepovedal im pravdu.
  Práca z domu, a nemyslím tým lepenie obálok alebo navliekanie gorálok, je dnes v dobe internetovej, pre 90 % ľudí n e ú s p e š n á , čo je všeobecne známe. ALE PREČO ? Pretože sponzori učia svojich nových záujemcov starú , na dnešnú internetovú dobu, neúčinnú taktiku : vytvorte si na začiatok zoznam minimálne 50 – 100 ľudí, týchto ľudí kontaktujte , ponúkajte im naše „skvelé produkty“ a „nové príležitosti“ a čakajte, kto sa chytí … a každý z Vás to môže robiť, pretože na toto nepotrebuje žiadne marketingové skúsenosti …. a Vy to všetko robíte a stále nezarábate. Tak práve toto už dnes vôbec neplatí !
  Nie je to Vaša chyba. Časy sa radikálne zmenili !

  Nemôžete sa spoliehať iba na to, že denne pošlete niekoľko inzerátov, vizitiek, katalógov alebo prezentácií a budete čakať na „zázrak“, lebo niekomu nad Vami sa to podarilo …. a môj sponzor predsa hovoril, že ak budem robiť všetko podľa pokynov, budem úspešný! Takto to dnes nefunguje a ja to mám na vlastnej koži odskúšané.
  A tak po pár týždňoch možno mesiacoch nadšenie klesá takmer na nulu …. a Vy si poviete, že ste opäť niekomu naleteli, pretože to n e f u n g u j e !
  Pokiaľ patríte medzi tých nadšencov, ktorí chcú zarábať alebo doasiahnúť finančnú slobodu cez prácu z domu, prácou cez internet, musíte pochopiť ako funguje budovanie sieťového marketingu v dnešnej digitálnej dobe a potrebujete čerstvé informácie, ako uspieť, tak ste na správnom mieste !!! Doporučejm každému z Vás, ktorí nemáte skúsenosti s budovaním sieťového marketingu, ale aj tým, ktorí už sú zapojení v iných systémoch a sú nespokojní, zapojiť sa do školiaceho systému na amputabodkajakuspetvmlmbodkacom , kde získate úžasné informácie, videá a návody, ktoré Vám ukážu, ako môžete uspieť a byť úspešní v ktoromkoľvek podnikaní cez internet !

 5. Baja 10. septembra 2011

  Ahojte, tiez sa pridavam k skupinke, ktora ma pozitivnu skusenost s MLM. Som rada, ze som vyuzila tuto sancu :)

 6. Štefan 23. septembra 2012

  Nie je liek ako liek
  Ani mlm nie všeliek – nie je to pre každého …
  Tiež sa pridávam k ostatným, tieto myšlienky alebo skôr informácie pre konkrétnych ľudí, majú hodnotu a to hlavne pre nerozhodných…
  Ja sa tiež zaoberám budovaním siete a celkom sa nám darí – dodám iba, že je oveľa tažšie sa presadiť dnes, ako to bolo pred rokmi.Preto píšem -NÁM -lebo to je tímová práca -jeden za všetkých všetci za jednoho ..tak je to ovela zábavnejšie aj príjemnejšie…
  Ak máte k tomu ešte aj skvelý – jedinečný produkt ( ako aj my ) vtedy Ťa poháňa aj tá sila z toho dobrodenia, ktoré týmto-touto prácou robíš pre ostatných.Ponúkaš riešenie -tak pre tých, čo to súrne potrebujú ako aj pre tých, čo sa konečne spamätajú a začnú sa učiť konkrétnu, nie až tak náročnú prácu.Pritom si zdokonalujú povahové vlastnosti ako aj prejav, komunikáciu a stávajú sa lepšími a solidnejšími luďmi. Kto sa chce stať lídrom, musí sa stať najprv dobrým nasledovateľom a musí sa učiť a a nielen chcieť zarábať…zarábať bude,ale aby mohol ukázať aj iné hodnoty – tie hodnoty nie sú hmotného pôvodu. Duchovná jednota a spriaznenosť spolupracovníkov napomáha k zlepšeniu sveta a dodám aj konkrétne k vyliečeniu sveta.
  Je tu spústa vynikajúcich produktov,spústa vynikajúcich mlm firiem ako aj ludí, ktorí razia cestu cez ten prales nedôverčivých ludí a hlúpych názorov. Ja som si vybral a želám všetkým, ktorí sa pustili do tejto práce, nech pocítite radosť a uspokojenie z dobre vykonanej práce ako aj konkrétne finančné zadostučinenie ..lebo , kto závidí sieťarom – asi nevidí tú prácu, čo do toho vložili…
  Aj tak verím, že najlepší marketéri tu v európe sú maďari a rusi…

 7. louve 19. marca 2013

  Veľmi pekný článok :) ja som sa tiež dala na mlm a je to super, pracujem s kávou a neskutočne sa to rozbieha, keďže kávu pije takmer každý. Som rada, že som sa k tomu dostala:)

 8. BABY 27. apríla 2013

  Prosim vas, co si ma clovek predstavit pod pojmom techniky multi-level marketingu? Dakujem.

 9. Miro Veselý 27. apríla 2013

  BABY záleží na tom, na čo sa pýtate. Technikou sú myslené súbory overených postupov smerujúcich k cieľu. Takže techniky na zvýšenie predaja v MLM by boli návody, ktorými sa dá riadiť, aby stúpal predaj. Alebo techniky manipulácie môžu byť zvyčajne rétorické prvky, ktorými sa dá dosiahnuť aby manipulovaný spravil niečo čo od neho manipulujúci chce.

 10. BABY 27. apríla 2013

  Myslim toto: „Takže techniky na zvýšenie predaja v MLM by boli návody, ktorými sa dá riadiť, aby stúpal predaj.“ Dakujem za odpoved.

 11. Miro Veselý 27. apríla 2013

  BABY každá MLM sieť má trocha odlišné postupy, ktoré používa a ktoré sa osvedčili. Ten kto vás do MLM pozval by vám to mal vedieť konkrétne popísať a naučiť vás to. Ak nie on, tak niekto nad ním. A ak ani ten, tak azda zmeňte MLM sieť :-)

  Určite nezaškodí kúpiť si niektorú knihu o predajných technikách, alebo zájsť na seminár o predaji. Mnoho pravidiel platí univerzálne v každom obchodnom vzťahu.

 12. Petros 17. júna 2013

  Ahoj, trosku uvazujem o MLM. Miro, vy robite v MLM alebo nie? (toto ma zaujima) :)

 13. Miro Veselý 17. júna 2013

  Petros nie, v MLM nerobím. Kvôli prístupu k vzdelávacím materiálom som nejaký čas pobudol v jedenej zo sietí, takže názor na MLM mám. Ak ste komunikatívny, rád sa stretávate s ľuďmi a chcete sa niečo naučiť, môže to byť cenná skúsenosť aj keby ste nič nepredal a nikoho nezohnal :-) úspech tam totiž (tak ako v každej inej oblasti) je vyhradený pre promile záujemcov.

 14. Gissmo 7. júla 2013

  Zdravim ta Petros pokial uvazujes o sietovom marketingu urob tak co naskor prisla doba kde sa celi tovar s kamenych obchodov presuva na internet v inych krajinach je MLM velmti oblubene podnikanie kedze nevyzaduje takmer ziadny kapital vyzaduje to hlavne cas a trpezlivost pretoze fakt je to drina ale vysledok stoji za to ja sam vediem niekolko skupin ludi ktory su nadseni a chcu hlavne odist s prace su to ludia ktory si uvedomili ze je doba kedy sa nemozme na nikoho spoliehat iba sami na seba a to je dobre takze ak by si potreboval pomoct kludne napis rad ti poradim hlavne vyber si silneho partnera o ktorom budes presvedceny ze je fakt top pretoze sam musis tomu verit aby ti uverili aj ostatny :) vela stastia prajem .

  s Pozdravom Pavol

 15. edward 18. novembra 2013

  Zdravim vsetkych MLM, aj tych, co o tom rozmyslaju… Aj ja som rozmyslal pred vyse 3 rokmi, tak ako moja vtedajsia kolegyna, dnes priatelka (Andy), ktora sa dala odhovorit vtedajsim priatelom (Erik), ktory jej hovoril, radsej si najdi pracu, co sa tu budes kavickovat cele dni, aj tak ti to nepojde. No a nechala sa odhovorit, ironia je, ze jej vtedajsi priatel si pravidelne kupuje vyrobky tejto firmy a jeho brat (Marian) zije iba z tejto firmy a velmi slusne, okolo 3tis. €. Kedze sa s nim rozisla a bola registrovana pod jeho bratom, nechala to tak aj po rozchode, ale sila myslienky je asi ozaj silna, velmi si zelala, aby sa zmenilo a zmenilo sa, Marian sa zlucil s registraciou svojej priatelky, cim Andy vyskocila v registracii vyssie, pod Csabiho (ten je zarobkovo cca 10tis. € \ mesiac. Ked Csabimu povedala, koho mala na zozname pred tymi 3 rokmi medzi top 5 a koho chcela oslovit do obchodu, Csabi vybral kalkulacku a zacal pocitat. Kedze v top 5 mala ludi, z ktorych uz 3 su v tejto firme, neskor ich oslovil niekto iny a su ozaj dobry, mesacne Andy prichadza o cca 7tis. € pasivneho prijmu :-( Takze jej sa uz siet podarilo vybudovat, ale peniaze z toho plynu inde. Ponaucenie, nenechajte sa odhovorit ani od svojho okolia, stretavajte sa iba s pozitivnymi ludmi, ktori su uspesny a chodte si za svojim, nie je to lahke, ale pojde to!

  Dnes uz priatelka planuje dat vypoved zo zamestnania, lebo si od leta vybudova znovu obchod, ja som v tejto mlm firme taktiez, po 8 rokoch v realitach sa mi rozjasnelo a konecne mi dosli veci, co mi priatelka pred tymi 3 rokmi chcela povedat…

  Ak by niekto rozmyslal, je to spol. s vyzivovymi doplnkami a kozmetikou na genovej urovni, bud. rok bude oslavovat 30 rokov od zalozenia a od „krizy“ r. 2008 lame rekordy v miliardach $.

  Pekny den a drzim palce ;-)

 16. edward 18. novembra 2013

  A aby som nezabudol, Miro dobry clanok :-)

 17. Maros 21. januára 2015

  ..super článok…dikes…sám som v podobnej spoločnosti a veľmi ma to baví, a hlavne som prišiel na úplne nové modely ako predávať a získavať ľudí do týmu…podelím sa o ne s vami už čoskoro..

 18. zuzana 21. marca 2015

  ahoj maros, vies mi napisat, kde si viem nastudovat, ake predajne modely sa daju uplatnovat? v akej spolocnosti si? jedna sa o priamy predaj alebo internetovy? mna viac zaujima internetovy mlm. diky pekne

 19. Michal 18. apríla 2015

  Vystihujúci článok… škoda že som si ho prečítal až teraz. Vlastne som len prišiel o jeden rok v biznise MLM teraz chápem že sa nedá všetko rýchlo a naraz no a nechcem zabíjať čas nepotrebnými vecami tak robím svoj obchod každučkú voľnú chvíľu a lepšie som si vybrať ani len nemohol.

 20. Terka 18. mája 2016

  Ahojte!
  Uzasny clanok. Mne MLM pomohol v budovani biznisu uz popri vysokej. A aj napriek tomu, ze si z toho vela ludi robilo srandu, zotrvala som! Posobim aj so svojou skupinou v oblasti financii. Vela ludi ma zly nazor, lebo su sklamani z takych, ktori to nerobia, pretoze ich to bavi, ale len pre peniaze a to je chyba. Na zaklade mojich skusenosti viem, ze ked cloveka praca bavi, moze sa posunut dalej a ludia (zakaznici, kolegovia, blizky) ocenia jeho snahu. :-)
  Krasny dnik

Pridajte komentár: