Čo presne je váš produkt?

Pokiaľ máte výborné výsledky, tento článok sa vás netýka. Ak ale nestíhate termíny, stále robíte, ale nemáte výsledky aké by ste chceli, môže byť pre vás užitočný. Niekedy totiž pracujeme veľa, ale nesprávnym spôsobom. Je dobré presne vedieť, čo chcete mať na konci „v rukách“. Nemusí to byť len hmotný výrobok. Môže to byť radosť, lepšie zdravie, pocit. Čokoľvek, čo je odôvodneným výsledkom vášho predchádzajúceho snaženia.

 • Robíte v obchode? Vašim produktom je vypredaný tovar a spokojní zákazníci.
 • Chcete si ako koníčka zahrať na hudobný nástroj? Produktom bude hranie a radosť z hry.
 • Chcete schudnúť? Produktom bude disciplinované dodržiavanie princípov zdravého životného štýlu.

Ak viete, čo je váš cieľový produkt, viete presne kontrolovať, či robíte to, čo chcete. Ak robíte to, čo máte, dosiahnete to, čo chcete mať.

 • Predavač produkuje, ak práve predáva, debatuje so zákazníkom o jeho potrebách.
 • Hudobník produkuje keď hrá na nástroji, alebo cvičí hranie.
 • Chudnúci produkuje, keď je pravidelne zeleninu a zdravé jedlá, keď je na prechádzke.

Môžete si pomôcť aj tak, že si to nakreslíte. Produkt nakreslite do stredu.

Od neho jeden smer pôjde do minulosti a druhý do budúcnosti. Pozrime sa na príklad ako môže vzniknúť kniha.

Chcete napríklad napísať knihu. Celkovým výsledným produktom teda bude vytlačená kniha. To dajte do stredu. Niekde hore si môžete napísať aj účel. Napríklad že kniha má čitateľa pobaviť. Alebo vyvolať pocit krásna. Alebo poučiť.

 • Mali by ste vedieť čo a kedy treba spraviť preto, aby kniha naozaj vyšla. To je smer dozadu.
 • Smer dopredu od produktu je rozkrokovanie čo bude potom.

Čím podrobnejšie si na podobné otázky viete odpovedať, tým lepšie. Čím nepríjemnejšie otázky si položíte, tým lepšie.

 1. Písanie textu
 2. Korektúra
 3. Ilustrácie
 4. Sadzba
 5. Návrh obálky
 6. Koľko kusov potrebujem?
 7. Vybaviť ISBN číslo.
 8. Tlač
 9. ==> Produkt: Vytlačená kniha v sklade
 10. Posielanie povinných výtlačkov rôznym inštitúciám zo zákona.
 11. Kde tisícky kníh uskladním? Ako ich preveziem k obchodníkovi?
 12. Aká bude cena pre konečného zákazníka?
 13. Koľko musím predať aby sa vrátili aspoň náklady?
 14. Kto zabezpečí predaj a koľko za to bude chcieť? (55% z ceny knihy pre distribútora je bežná marža, ak ste malý vydavateľ a neplatca DPH.)
 15. Ako sa o knihe dozvie čitateľ? Kam pôjde reklama?

Ak máte takéto body napísané, hneď ich môžete upresniť. Každý bod totiž znamená iný výsledný produkt. Napríklad:

 1. Písanie textu. Produkt: písanie. Dá sa merať počtom slov na deň, ktorý si určíte. Ak denne napíšete 2000 slov, za 3 mesiace máte pripravenú hrubšiu knihu.
 2. Korektúra. Produktom je čítanie a opravovanie chýb. Aj tu si môžete určiť, koľko strán textu chcete za deň spraviť.
 3. Ilustrácie. Po prečítaní textu je produktom ilustrátora skicovanie, maľovanie obrázkov. Merať sa dá hodinami práce, alebo časom za aký zhruba vyrobí obrázok.
 4. Z dodaných materiálov bude grafik vytvárať dizajn stránok a v príslušnom programe vytvorí postupne celú knihu.

Na tomto príklade vidíte, že sa dá veľmi rýchlo a presne určiť, čo je čiastkovým produktom každej z fáz tvorby knihy. Asi by nevyšla, keby autor miesto písania knihy vypisoval e-maily s kolegami a radil im. Alebo keby grafik namiesto tvorby musel stále opravovať počítač kolegovi, pretože nikto iný nie je poruke.

Ak teda chystáte nejaký projekt, urobte si takýto prehľad. Skúste si v duchu vypočítať, koľko to bude stáť. Odhadnite, koľko vám to zarobí. Alebo odhadnite, či vás to bude baviť robiť.

Aby ste vytvorili napríklad knihu, treba investovať veľa času a námahy. To je vzácny tovar. Vždy si preto položte aj otázku neoplatí sa mi v tom čase robiť niečo celkom iné?

Do tejto analýzy potom patrí aj to, či niekto nerobí taký istý produkt ako je ten, ktorý plánujete vyrobiť. Chcete napísať knihu a na rovnakú tému už je napísaných dvesto iných? Potom je vhodná otázka, prečo písať ďalšiu. Ak poznáte odpoveď, všetko je v poriadku.

Na konci tejto analýzy by mal byť celkom jasný účel. Prečo chcete spraviť to, čo spraviť chcete? Komu to bude slúžiť? Aký účel to má? Treba teda presne vedieť

 • čo máme mať na konci každého z krokov práce (písanie, maľovanie, tlač)
 • čo bude výsledkom, produktom celej našej činnosti (kniha)
 • čo je účelom a cieľom (predaná kniha, spokojný čitateľ)

Keď máme takto definované zámery, vieme rýchlo zistiť, ak robíme niečo zle.

 • Sedieť pri počítači a majlovať asi nie je produkt, iba ak ste technická podpora a píšete klientom.
 • Byť len prítomný na pracovisku nie je produkt, ak vašou prácou nie je pohotovostná služba.

Od začiatku je dobré vedieť, či váš celkový cieľ má zmysel. Niekedy si ľudia dajú cieľ, ktorý sa nedá splniť. Klasickým cieľom je túžba „mať veľa peňazí“. Znie to dobre, ale ak sa pozriete na účel, hneď vidíte slabé miesta.

Mnohí chcú veľa peňazí preto, aby ich mohli míňať. Skutočným cieľom teda nie je mať, ale míňať. Zvyčajne minú všetko, čo sa im dostane do rúk. Tým minú peniaze a cieľ „mať veľa peňazí“ sa nesplnil. Ak sa pozriete na účel, môžete začať hľadať odpoveď na otázku, prečo chceme veľa nakupovať. Zvyčajne preto, že je príjemné mať nové veci, kvalitnejšie alebo lepšie. Lenže s jedlom rastie chuť. Ak si zvyknete na míňanie, budete chcieť míňať ešte viac. To znamená problém. Ako si zaistiť prívod peňazí, ktorý bude časom len silnieť? Môže preto pomôcť, ak si premyslíte, prečo potrebujete veľa míňať. Môže to vniesť trocha poriadku do života. Ak totiž máte prácu, kde vás platia len lakomým dukátom, rozumné je tomu prispôsobiť svoj život. Alebo sa rekvalifikovať a ísť robiť do lukratívnejšieho odboru.

Zoberte si teraz papier.

 1. Do stredu napíšte svoj cieľ, čo chcete robiť. Vy si napíšte vlastný cieľ, ja ako príklad dám činnosť zvanú „pozerať televízor“.
 2. Hore napíšte účel, prečo to plánujete robiť. Ako príklad zvolím „zabaviť sa a odpočinúť si po práci“.
 3. Spíšte si body, ako sa k cieľu dostanete a aj body ďalej – či vás cieľ privedie až k naplneniu účelu.

Príklad s televízorom je príliš jednoduchý. Asi rýchlo zistíte, že veľa relácií vlastne nie je práve zábavných. Že vás možno otravuje reklama. Že dve hodiny ležania pred televízorom vás skôr vyčerpajú, než by ste si oddýchli. Potom viete vyhodnotiť, či plánovaná činnosť prinesie požadovaný efekt.

Iný príklad môže byť zdvorilostná návšteva vzdialenej rodiny. To je cieľ a účelom niekedy je len „ísť zo slušnosti“. Ak niekam chodíte neradi, možno to nie je najlepší nápad. Zvážte, čo by sa stalo, keby ste svoj čas využili lepšie.

Rovnaký biznisový princíp môžete nasadiť aj na osobné vzťahy a problémy.

Ak sa venujete niečomu konkrétnemu, zaberá vám to asi dosť času. Nezaškodí ak si občas položíte zákernú otázku „neviem produknúť niečo lepšie?“ Možno niečo predávate. Možno sa stretávate so známymi. Možno máte rozpozeraný seriál. To všetko je investícia vášho času. Občas sa pýtajte, či nie je možné, že iná činnosť by vám dala viac výsledkov. Potom sa oplatí zmeniť to.

Pridajte komentár: