Pozitívne sebahodnotenie

Ak chcete byť úspešní, musíte vždy najskôr podstúpiť značné nepohodlie.

Na úvod môžete začať svoj mozog kŕmiť konštruktívnymi myšlienkami, cibriť si nápady duchaplnou konverzáciou, vyhýbať sa informačnému šumu masmédií či obklopiť sa kvalitnými knihami. Predovšetkým bude však potrebné nacvičiť si pozitívne sebahodnotenie. Pomocou neho ovplyvníte a zvýšite úroveň svojho sebavedomia.

Akým spôsobom sa dá ovplyvniť sebavedomie? Častým opakovaním vhodných, pozitívnych hodnotení, konštatovaní, alebo výrokov.

  • Je overené, že to ide. Je to jednoduché a dostupné pre každého – je to celkom zadarmo (ak nepočítam čas, ktorý tomu musíte venovať).
  • Treba však vytrvať. Výsledky prídu až po niekoľkých mesiacoch vytrvalého opakovania. Mnohí nevydržia dlho vykonávať činnosť, ktorá neprináša okamžité výsledky.

Základný cieľ – zmena myslenia

Väčšina ľudí by mohla v živote dosiahnuť oveľa viac, než dosahuje. Hoci majú veľké schopnosti, ak si neveria, nikdy ich nevyužijú. Preto vašim základným cieľom bude dosiahnuť pocit „mám na to“. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné splniť dva predpoklady:

  • Musíte zabudnúť na staré myšlienky, na negatívne sebahodnotenia (možno až sebaodsúdenia). Aj napriek tomu, že ste možno doteraz celé roky o sebe uvažovali len skromne. Preto musíte zabudnúť a vypustiť zo svojho myslenia a slovnej zásoby vety typu: „Ó, to je beznádejné. Som smoliar. Tak na toto nemám. Mohol by som vyzerať aj lepšie. Mohol by som byť múdrejší, veď nemám dokončenú ani odbornú školu.“ Prečo zabudnúť? Pretože ak si do hlavy púšťate jalový obsah, napríklad uvedené výroky, bulvár či klebety, potom aj vaše myslenie sa časom prispôsobí tejto latke kvality. Bude jalové.
  • Musíte dostať do hlavy nové myšlienky, nové slová, nové pozitívne sebahodnotenie – čiže svoj nový budúci obraz. Musíte dať svojmu mozgu novú potravu, lebo myšlienky vytvárajú realitu. Všetko, čo zažívame, sa deje podľa našich myšlienok.

Myšlienky vytvárajú realitu

Je to odvážne tvrdenie a mnohým z vás pripadne ako z rozprávky, celkom nereálne. Možno si poviete – nie sme kúzelníci. Predsa nestačí niečo chcieť a hneď to dostať. Veď predsa nevieme čarovať. Možno si aj spomínate, že už v detstve ste chceli veľa vecí a nepodarilo sa vám ich vykúzliť. A aj dnes – možno by ste chceli viac peňazí, stať sa slávnym, niečo veľké vytvoriť, možno nemať dlhy.

Môže samotné chcenie zmeniť tieto veci? Túto realitu? Ja tvrdím, že väčšinou áno. To, čo v živote máte dnes, bolo vytvorené tým, čo ste si o sebe mysleli v minulosti. Dnes ste takí, akí ste sa naučili byť. Máte to, čomu ste roky verili. To vytvorilo vašu súčasnú životnú situáciu.

My zodpovedáme za to, čo máme

To, ako zmýšľame, priamo ovplyvňuje to, čím sme. Znie to neuveriteľne pre človeka, ktorý sa na udalosti okolo seba díva ako na fakty, ktoré sa nedajú zmeniť. No skúste sa na svet okolo seba pozerať inak. Ako na sled udalostí.

  • Väčšinu udalosti vytvárate priamo vy. Tým čo robíte, chcete, ako sa rozhodujete.
  • Iné udalosti spoluvytvárajú aj iní ľudia, ale vy ich môžete zmeniť.
  • Sú aj udalosti, na ktoré nemáte priamy vplyv. Na ne však reagujete. A tým ovplyvníte, čo sa bude diať ďalej.
  • Len veľmi málo situácií je takých, ktoré vzniknú a nedajú vám ani možnosť reagovať a ovplyvniť tak ďalšie dianie.

Mnoho ľudí dnes žije v predsudku, že život je hotová vec. Že to, ako žijeme, alebo kde sa nachádzame, čo máme, s kým žijeme bolo dané len súhrou okolností a že sa to nedá zmeniť.

Preto sa bližšie pozrime na myšlienky, ako na produkt mozgu.

Vznik nových myšlienok

Myslíme na takej úrovni a v takých pojmoch, aké sme v minulosti do svojho mozgu vložili. Výchovou, vzdelaním, praxou v živote, dennou rutinou, skúsenosťami, s kamarátmi na pive, sledovaním televízie, z novín, v škole, od kolegov… Jednoducho v minulosti sa ku nám dostávali názory, príbehy, postoje a ovplyvňovali nás.

Človek sa učí opakovaním a napodobňovaním. Z toho, čo sa naučí, potom môže zložiť niečo nové. Najskôr do mozgu dostanete slová, obrazy, názory a z toho všetkého sa postupne začínajú skladať vaše nové myšlienky.

Dá sa povedať, že to, čo si vpustíme do hlavy, je niečo ako potrava pre mozog. Ak radi čítate hlboké myšlienky, počúvate nápady iných, príjemné zážitky, odvážne vízie, aj vaše myslenie bude produkovať podobné obrazy.

Jedna kvapka vody kameň nezmení. Dlhodobé kvapkanie vyhĺbi do kameňa dieru. Podobne je to aj s myslením.

Aj malé bežné dennodenné zážitky nás formujú. Ak si denne a roky budete opakovať nejaký výrok, tak sa mu postupne prispôsobíte. Naprogramujete týmto opakovaním svoje myslenie. Nuž a ak sa dá niečo naprogramovať, dá sa to zvyčajne aj zmeniť.

Opakovaná lož sa síce pravdou nestane, ale za pravdu ju časom začneme považovať.

Pridajte komentár: