Zoznam problémov

Pekne na papier, nie v duchu! Tieto veci sa musia písať, pretože inak vám myšlienky zablúdia a za pár minút už ani nebudete vedieť, že ste chceli niečo premyslieť. Takže na papier si napíšte problémy, ktoré v živote máte. Jeden problém napíšte vždy na jeden list papiera, zhruba do stredu. Príkladom názvu problému môže byť čokoľvek, čo chcete riešiť.

  • Nemám čas na čítanie.
  • Mám málo peňazí.
  • Obezita.
  • Nemám partnerku.

Nad problém, alebo vedľa neho potom začnite vypisovať dôvody, ako ste sa do danej situácie dostali. Píšte čokoľvek, čo vám napadne. Keď budete hotoví, začnite si tieto dôvody čítať. Ak je to dôvod, ktorý nie je spôsobený vami, preškrtnite ho a preformulujte ho tak, aby sa demaskovalo, že je to v skutočnosti vaša „zásluha“. Vedľa toho vypíšte nápady, ako by ste daný problém v budúcnosti mohli riešiť. Často pri pohľade na príčinu dostanete nápad, ako vec riešiť. Ak vám napadne niečo, čo by mohli pre vás spraviť iní ľudia, preškrtnite to. Prečo by mal niekto pre vás niečo robiť?

Toto je cvičenie, ktoré vás bude nútiť učiť sa myslieť na seba ako na autora svojho života. Možno vám v prvej fáze bude nepríjemné nájsť chybu v sebe. V takom prípade skúste týmto spôsobom najskôr analyzovať život niektorého svojho známeho. Tam vám to pôjde ľahšie. Pri písaní asi narazíte aj na objektívne dôvody, ktoré naozaj nie sú vašou chybou a nemohli ste to ovplyvniť. Takéto situácie nastávajú a jediný konštruktívny postoj je akceptovať ich ako fakt. Otázka znie, či im podľahnete, alebo sa im prispôsobíte.

Poďme si na ilustráciu pozrieť príklady tvorby myšlienkovej mapy – tak sa totiž takýto grafický zápis myšlienok a nápadov volá.

Keď si takto spíšete zoznam príčin problému, ktorý chcete vyriešiť, môžete ľahšie odvodiť opatrenia. Nebojte sa škrtať, dopĺňať, rozvíjať myšlienky.

Príklad myšlienkovej mapy na tému "som tučný".

Myšlienková mapa - som tučný

Príklad myšlienkovej mapy na tému "Mám malý príjem".

Myšlienková mapa "malý príjem"

Na nedostatku peňazí je najnepríjemnejšie to, že je to zvyčajne dlhodobý, chronický stav. Je to dôsledok, nie problém. Človek často roky lipne na nejakej pracovnej pozícii a neuvažuje nad tým, či je to dobré, alebo zlé. „Všetci známi robia vo fabrike, tak aj ja tam robím.“ Neskúma, či mu jeho výplata postačí aj o 20 rokov, keď bude možno chcieť poslať deti na vysokú školu. Venujete pozornosť nízko platenej práci a po práci bežným povinnostiam. Čo za to dostanete? Viac máloplatenej práce a viac povinností. Skúsenosti a prax v práci, ktorá je zle platená. K tomu prirátajme starnutie. Treba platiť stále viac liekov, často sú tu deti, ktoré potrebujú peniaze na štúdium, oblečenie, počítače, vybavenie. A zrazu zle platené zamestnanie začína omínať, ako skala v topánke. Potrebujete podstatne viac peňazí. Ale kde ich vziať rýchlo?

Chronický problém sa spravidla nedá riešiť rýchlo. Ak ste roky venovali práci, ktorá vás nedokázala zabezpečiť, pravdepodobne bude trvať aj roky, kým sa naučíte to robiť inak. To znie odstrašujúco. Väčšina ľudí sa v tejto chvíli zadĺži. A majú to na doživotie. Uvedomujem si, že ak človek nemá peniaze a je na zle platenom mieste, možno s nízkym vzdelaním, zmeny sú ťažké. Odchod za prácou do iného mesta, či krajiny môže byť problém. Aj začiatok podnikania. Ale berte do úvahy aj takéto možnosti. To čo robíte dnes vás možno neuspokojuje. Ak nič nezmeníte, aj o niekoľko rokov budete stále nespokojní, s malým príjmom. Vyčkávanie nie je riešením.

Viem, ak momentálne riešite nejakú ťažšiu životnú situáciu, nebude ľahké takto rýchlo a stručne veci zovšeobecniť. No pokúste sa o to.

Niekedy sa človek nachádza v zdanlivo neriešiteľnej situácii len preto, že žiadne riešenia v minulosti ešte nehľadal. Sme totiž príliš rozptýlení – o našu pozornosť sa stále bijú podnety. Nemáme čas na dôležité veci. Takže vypnite rádio, mobil, internet, zavrite sa v tichu s perom a papierom.

Spravte si myšlienkovú mapu svojich problémov a hľadajte riešenia. Ak vám vyjde riešenie, ktoré je pre vás problémom, šup s ním na ďalší list papiera. Do stredu a môžete začať hľadať spôsoby, ako sa ten problém riešiť dá.

Keď venujete svoju pozornosť hľadaniu riešenia problémov, nájdete ich. Nebude to pohodlné, aspoň nie spočiatku. Ale ak máte problém, ktorý potrebujete riešiť, je zodpovedné, ak sa tomu budete náležite venovať.

Vo chvíli keď máme spísané príčiny, vieme z nich odvodiť závery. Ak príčinou obezity je maškrtenie, je pomerne logický záver, že treba asi prestať maškrtiť. Viem, ak to takto napíšem, znie to komicky jednoducho. Ale v živote sa často správame iracionálne. Robíme veci, ktoré sú nám príjemné a neuvažujeme nad následkami.

Pridajte komentár: