Recyklované slová

Napríklad pri písaní textov určených pre väčšinu (bulvárny novinár, reklama, produktové informácie) musí autor dodržiavať určité zásady. Musí voliť čo najmenšiu slovnú zásobu. U bulvárnych novín 300 až 500 slov. Musí používať len krátke slová. Musí používať krátke vety, najlepšie 5 až 8 slov. Musí text koreniť lákavými názvami. Naproti tomu ľudia vzdelaní a sčítaní bežne používajú oveľa viac ako 5 000 slov.

Preto sa znova pýtam. Čo si púšťate do hlavy? Stačí vám 500 recyklovaných slov a slovných spojení? Alebo si dáte tú námahu pochopiť knihu, ktorá má vety dlhé a slová neotrepané? Obidva zdroje na vás budú vplývať. Jeden otupuje, druhý podnecuje. Obidva budú žiadať váš čas. Čas, ktorý sa už nevráti. Čomu vytvoríte priestor?

Pridajte komentár: